Kansainvälisen työjärjestön ILOn Merityösopimus saatiin valmiiksi alkusyksystä vuosia kestäneiden neuvottelujen jälkeen. Suomen Merimies-Unionin puheenjohtaja Simo Zitting pitää sopimusta tärkeänä.

– Sopimuksessa on ensimmäistä kertaa koottu ILOssa tiettyä alaa koskevat sopimukset ja suositukset yksiin kansiin. Merityösopimus on eräänlainen työsuhteen vähimmäisehtoja koskeva paketti. Se sisältää määräyksiä muun muassa työturvallisuudesta ja antaa laivan tullessa maihin mahdollisuuden työsuojeluviranomaisille tarkistaa, että määräyksiä noudatetaan.

Onko sopimuksella vaikutusta suomalaisten merimiesten työehtoihin?

– Ei oikeastaan, sillä meillä merityösopimukseen kirjatut vähimmäisehdot on jo toteutettu. Sama tilanne on muuallakin Pohjoismaissa ja myös monissa EU-maissa.

Miksi merityösopimuksessa ei ole sovittu vähimmäispalkkaa?

– Työnantajat eivät sellaiseen suostu, ja sopimus on neuvoteltu kolmikantaisesti. Sopimuksessa on suositus minimipalkasta, mutta sitäkään eivät kaikki noudata.