Paras vastalääke brexitille on kestävä talouskasvu, joka hyödyttää mahdollisimman monia, sanoo FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto. Hän vastaa kolmeen kysymykseen Euroopan Unionin kehittämisestä.

Mikä on brexitin opetus EU:lle?

– Tärkein opetus on se, että EU:n on yhdessä jäsenmaiden kanssa edistettävä mahdollisimman monia hyödyttävää kestävää talouskasvua. Kestävän kasvun perusta on työntekijöiden korkea osaaminen, tuottavuus ja hyvinvointi.

– EU-eroa kannattivat ennen kaikkea ne britit, jotka ovat kärsineet pitkään jatkuneen hitaan talouskasvun seurauksista sekä eriarvoisuuden ja turvattomuuden lisääntymisestä.

Mitä EU voi tehdä edistääkseen reilua kilpailua maailmalaajuisesti ja EU:n sisämarkkinoilla?

– Kilpailuasetelma on nykyisin liian usein epäreilu. Suomalainen yritys joutuu globaaleilla markkinoilla kilpailemaan esimerkiksi kiinalaisen yrityksen kanssa, jolle maksetaan EU:ssa kiellettyjä valtiontukia ja jonka työntekijät eivät saa järjestäytyä ja neuvotella työehtosopimuksia.

– EU:n on velvoitettava kauppakumppaninsa noudattamaan reilun kaupan pelisääntöjä tulevissa kauppaneuvotteluissa ja kun EU:n suojamekanismeja polkumyyntiä vastaan uudistetaan.

– Sisämarkkinoilla kilpailu on suhteellisen reilua, sillä EU-lainsäädäntö velvoittaa kaikkien jäsenmaiden yrityksiä. Parannuksia kuitenkin tarvitaan muun muassa lähetettyjen työntekijöiden asemaan.

Mikä on sosiaalisten oikeuksien pilari ja miten se hyödyttää palkansaajia?

– Sosiaalisen oikeuksien pilarilla vahvistetaan sosiaalisten oikeuksien kuten työntekijöiden oikeuksien toteutumista euroalueella. Komissio julkistaa esityksensä 26. huhtikuuta.

– Komissio esittää todennäköisesti euromaille aiempaa vahvempaa ohjausta sosiaali-, työllisyys ja koulutuspolitiikan kysymyksissä. Ohjauksen avulla jäsenmaita voitaisiin kannustaa esimerkiksi poistamaan köyhyyttä ja vahvistamaan työntekijöiden suojelua.

– Toivottavasti komissio esittää myös uusia työlainsäädäntöhankkeita. Niitä tarvitaan muun muassa digitaloudessa työskentelevien työntekijöiden aseman parantamiseksi.

Pirjo Pajunen

FinUnions on SAK:n, STTK:n ja akavalaisen neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n yhteinen edustusto Brysselissä. Se edustaa noin 1,7 miljoonaa suomalaista palkansaajaa EU:ssa.