Matkailuyritysten näkemykset lähitulevaisuudesta ovat taantumasta huolimatta myönteisiä. Matkailualan ennustetaan kasvavan ja työllistävän tulevaisuudessa yhä useamman suomalaisen. Risto Vuento on ollut alalla jo 20 vuotta.

Matkailuyritysten näkemykset lähitulevaisuudesta ovat taantumasta huolimatta myönteisiä. Matkailualan ennustetaan kasvavan ja työllistävän tulevaisuudessa yhä useamman suomalaisen. Risto Vuento on ollut alalla jo 20 vuotta. Risto Vuento ei ole tyypillinen matkailun parissa työskentelevä: hän on keski-ikäinen, työskennellyt alalla jo 20 vuotta ja lisäksi hän on ammattiliiton jäsen. Tyypillinen matkailualalla työskentelevä on nuori, usein opiskelija, joka työskentelee alalla vain muutamia vuosia.

Matkailuyritysten näkemykset lähitulevaisuudesta ovat taantumasta huolimatta myönteisiä, käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön joulukuussa julkaisemasta Matkailun ohjelmapalvelut -toimialaraportista. Kasvua odotetaan erityisesti vapaa-ajan ohjelmapalveluihin ja muihin aktiviteetteihin kuten liikuntaan ja luonto- ja kulttuurimatkailuun. Matkailuala työllistää reilut 150 000 ihmistä, mutta työpaikoista valtaosa on osa-aikaisia.

Vuento työskentelee alan ison toimijan Lapland Safaris -nimisen yrityksen palkkalistoilla. Yrityksellä on toimintaa ympäri Pohjois-Suomea. Parhaimmillaan työntekijöitä on 600, mutta vakituisessa työsuhteessa oppaita on noin 20, joista Vuento on yksi. – Tämä on sesonkityötä. Meillä sesonki on joulukuusta maaliskuulle. Erityisesti joulukuu on kiireinen, silloin tehdään 80 prosenttia vuoden liikevaihdosta, Vuento kertoo.

Vuento siirtyi aikoinaan alalle teollisuudesta elektroniikka-asentajan töistä. Alan vaihto oli hänen mukaansa vahinko. Alun perin hän lupautui vain auttamaan matkailualan yritystä pyörittänyttä kaveria. Vuento opastaa asiakkaita luontosafareilla ja muun muassa moottorikelkkaretkillä. Hän sanoo, että työn paras puoli on itsenäisyys ja mahdollisuus olla luonnossa. Miinusta on kausiluonteisuus, joka tekee työstä rankkaa. Silloin kun töitä on, tehdään pitkää päivää ja viikkoa.

Lapland Safarisilla on Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa solmittu oma työehtosopimus, jossa alan sesonkiluonne on huomioitu työajoissa.

Vuento suhtautuu hieman epäillen siihen, että matkailualasta voisi kehittyä merkittävä elinkeino Suomessa. Mutta hän myöntää, että ala on jo nyt merkittävä työllistäjä Pohjois-Suomessa ja voi tulevaisuudessa tarjota nykyistä enemmänkin työpaikkoja. – Se edellyttää yrittäjiltä kuitenkin pitkäjänteisyyttä ja jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja suunnitemallista markkinointia, Risto Vuento sanoo.

Pirjo Pajunen