Viime kuntavaalien äänestysprosentti oli vaivaiset 58,2. SAK:n yhteyspäällikkö Harri Järvinen kertoo, miksi kuntavaaleissa kannattaa äänestää ja mikä on tulevaisuudessa kuntien rooli.

Harri JärvinenMiksi kuntavaaleissa kannattaa äänestää?

– Äänestäminen on jokaisen suomalaisen perusoikeus, ja äänestämällä voi vaikuttaa siihen, miten oman kunnan asioita hoidetaan. Omalle äänelle saa parhaan vaikuttavuuden, kun äänestää ehdokasta, joka jakaa samat arvot ja haluaa edistää samoja asioita kuin itse.

– Kuntavaaleilla on myös yleispoliittista merkitystä. Äänestämällä voi lähettää terveisensä maan hallitukselle, vaikka pääasia onkin valita kuntiin päättäjät.

Mikä on kunnan rooli työpaikkojen luomisessa?

– Suomen nykyisessä alakuloisessa työllisyystilanteessa myös kunnissa on tehtävä töitä paremman työllisyyden ja uusien työpaikkojen hyväksi. Kuntien on syytä harjoittaa sellaista kaavoitus-, asunto- ja liikennepolitiikkaa, että se houkuttelee alueelle uusia, yksityisellä sektorilla toimivia yrityksiä.

– Parempaa työllisyyttä ei saada aikaan vaihtamalla kunnan omaa palvelutuotantoa yksityisen yrityksen tehtäväksi, vaan pyrkimys on saada kuntiin vapailla markkinoilla toimivia yrityksiä.

Uhkaako sote- ja maakuntauudistus kuntien itsemääräämisoikeutta?

– Toteutuessaan sote veisi valtaosan kuntien resursseista, rahoista ja henkilöstöstä maakuntiin. Jo tämä voi horjuttaa monen kunnan toimintamahdollisuuksia niin paljon, että todellinen itsemääräämisoikeus hämärtyy, vaikka ei kokonaan häviäisi.

– Jotta kunnat saisivat pidettyä määräysvallan itsellään, etenkin pienten kuntien olisi haettava yhteistyötä tai jopa kuntaliitoksia toisten kuntien kanssa. Itsemääräämisen mukaisesti tämän on kuitenkin lähdettävä kunnan omasta tahdosta ja vapaaehtoisuudesta.

Luottamus luo yhteistyötä – SAK:n tavoitteet kuntavaaleihin.

Pirjo Pajunen