SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila vastaa viiteen väitteeseen töiden digitalisoitumisesta. Hän muistuttaa, että ammattien katoaminen ja uusien syntyminen ei ole uusi asia.

Juha Antila1. Töiden digitalisoituminen mullistaa työelämän

– Ainakin suuria muutoksia tapahtuu ja on jo tapahtunut. Digitalisaatio muuttaa esimerkiksi liikenne- ja logistiikkapalveluja tulevaisuudessa paljon.

– Muutos tapahtuu vaiheittain. Moni asia on jo digitalisoitunut, esimerkiksi myymälöissä on itsepalvelukassoja ja pankkiasioiden hoito siirtyi nettiin vuosia sitten. Teknologinen kehitys jatkuu, mutta vasta jälkikäteen voimme arvioida, elämmekö juuri nyt erityistä murroskautta.

2. Robotit vievät työpaikkoja enemmän kuin tuovat uusia.

– Vaikea sanoa. Työn loppumista on ennustettu reilusti yli 20 vuotta, mutta näin ei ole käynyt enkä usko ainakaan lähivuosikymmeninä käyvän. Ammatteja on kadonnut ja katoaa varmasti lisää, mutta tilalle tulee uusia ammatteja. Vielä emme edes tiedä, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Tämä ei ole sinänsä uusi kehityskulku, näin on ollut aina.

3. Tekoäly ja robotit tekevät tulevaisuudessa yhä suuremman osan myös korkeaa osaamista vaativista töistä.

– Tämä on totta. Tekoäly muovaa töitä ja vaikuttaa myös korkeammin koulutettujen työntekijöiden asemaan työmarkkinoilla.

– Tähän asti robotteja on käytetty korvaamaan suorittavaa työtä, mutta tekoälyn myötä ne kykenevät diagnosointiin ja ongelmien ratkaisemiseen. Tästä esimerkkinä ovat muun muassa itseohjautuvat autot.

4. Suomeen syntyy suuri joukko digisyrjäytyneitä, joiden on vaikea työllistyä.

– Digisyrjäytyneitä on jo. Noin miljoonalta suomalaiselta puuttuvat riittävät digitaidot. Näistä ihmisistä valtaosa on iäkkäitä, mutta joukossa on myös paljon työikäisiä, mikä on ongelma. Heidän työllistymisensä ilman lisäkoulutusta on vaikeaa.

5. Työntekijöiden osaaminen on yhä ratkaisevampaa yritysten pärjäämisessä.

– Kyllä. Kun työntekijöiden osaaminen paranee, työn tuottavuus nousee ja syntyy uusia innovaatioita. Tästä seuraa hyvä kehä, joka ruokkii yrityksen menestystä. Tällaisia hyviä yrityksiä Suomeen tarvitaan lisää.

– Valitettavasti samanaikaisesti on trendi, jossa osa yrityksistä hakee parempia tuloksia kustannuksia minimoimalla. Palkkoja ja muita työehtoja halutaan painaa alas, jotta yritys pärjäisi kilpailussa. Tämä on kestämätön tie – työehdoissa ja laajemmin työn laadussa pitää olla raja, jonka alle ei mennä.

Pirjo Pajunen