Hyvä työyhteisö on käyttövoimaa. Jos työntekijät viihtyvät työssään, niin työpaikalla myönteinen kierre on jo vauhdissa. Avoin ja kannustava työpaikka, jossa on helppo puhua asioista, saa asiat rullaamaan. Huumoristakin on hyötyä.

Hyvän työyhteisön taustalla ovat hyvät työolot, paremmin jaksavat työntekijät, ammattitaitoiset työkaverit ja reilut esimiehet. Näillä eväillä kehitetään työtä ja kasvatetaan tuottavuutta.

Hyvä työyhteisö on äärettömän tärkeää työssä viihtyvyydelle. Joutsenon Metsä Boardilla hyvä henki ja huumori toimivat käyttövoimana. Keskustelevuus ja avoimuus ovat taas luonteenomaista kotkalaisen korvaushoitoyksikön työyhteisölle. Paimiossa perhepäivähoitajille rakennettiin tiimit, jotka toimivat keskustelufoorumina, tukena ja yhteistyön väylänä.

Kun etsin hyviä työyhteisöjä, niin naisvaltaisia työpaikkoja ilmoittautui useita, mutta miesvaltaista hyvää työyhteisöä piti vähän etsiä, sillä yhteydenotot tulivat työpaikoilta, joissa oli kamalaa. Ehkä naistyöpaikoilla keskustellaan enemmän työyhteisön merkityksestä. Kuitenkin asiat, jotka tekevät työyhteisöstä hyvän, ovat kutakuinkin samoja kaikilla työpaikoilla.

Työpaikkojen TOP 7 -listoille (sivuilla 20–25) ovat nousseet samat asiat. Avoin ja keskusteleva työilmapiiri sekä meillä on mukavaa -arviot nousevat kärkeen. Ja varmaan jonkinlainen osoitus hyvästä hengestä on työyhteisön sisäinen huumori. Ulkopuoliset eivät siitä kuulemma aina ymmärrä mitään, mutta oma huumori lujittaa työporukan yhteisöllisyyttä.

Asiat, joilla rakennetaan hyvää työyhteisöä, eivät välttämättä maksa paljon, mutta työn imu ja innostus kasvattavat tuottavuutta.

Minullekin työyhteisö on tärkeä, vaikuttaminen omaan työhön tuo iloa ja mielestäni työssä saa olla kivaa.

Aino Pietarinen