Hoiva-avustaja on uusi ammattinimike, joka kuvaa hyvin sitä, että hoiva-ala on yksi tulevaisuuden työllistäjistä. Arviot sosiaali- ja terveysalan työvoiman tarpeesta vuoteen 2040 mennessä vaihtelevat 70 000 jopa 200 000 työntekijään nykyisten 360 000 lisäksi.

Hoiva-avustaja on uusi ammattinimike, joka kuvaa hyvin sitä, että hoiva-ala on yksi tulevaisuuden työllistäjistä. Ensimmäiset hoiva-avustajat ovat jo aloittaneet työnsä.– Heitä on valmistunut vajaa 300 vuoden kestäneestä työllisyyskoulutuksesta. Osa on työllistynyt, mutta osa valmistuneista jatkoi suoraan lähihoitajakoulutukseen, kertoo suunnittelija Marjo Katajisto Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta JHL:stä.

Arviot sosiaali- ja terveysalan työvoiman tarpeesta vuoteen 2040 mennessä vaihtelevat 70 000 jopa 200 000 työntekijään nykyisten 360 000 lisäksi. Arvioon vaikuttaa se, paljonko eliniän odotetaan kasvavan ja ikääntyneiden toimintakyvyn ja terveydentilan paranevan. Työvoiman tarvetta lisää entisestään se, että alan nykyisistä työntekijöistä kolmasosa on yli 50-vuotiaita. Vuoteen 2020 mennessä alan työntekijöistä noin puolet siirtyy eläkkeelle. Työvoiman tarve on niin suuri, että nuoret ikäluokat eivät pysty sitä kattamaan. Työvoiman tarvetta paikkaamaan tarvitaan niin alan vaihtajia, työttömiä kuin maahanmuuttajia.

Hoiva-avustajan tehtäväkenttä on Marjo Katajiston mukaan vasta muotoutumassa. Koulutus valmistaa vanhusten avustamiseen kotona ja vammaisten henkilökohtaiseen avustamiseen. Hoiva-avustaja auttaa vanhusta esimerkiksi siivoamisessa, ruuanlaitossa ja peseytymisessä. Kehitysvammaisten palvelun tarve puolestaan kasvaa, kun avohuollon piiriin siirtyy laitoksista yhä enemmän myös vaikeammin vammaisia henkilöitä.

Pirjo Pajunen