Työväen Sivistysliitossa kehitellään toimintamallia, jonka avulla ammattiliitot voivat nykyistä sujuvammin käyttää työelämän kehittämishankkeisiin EU-rahaa.

Auli KorhonenKehitteillä oleva malli, työnimeltään Hakaniemen hankekeskus, vapauttaa liitot EU-rahoitteisiin hankkeisiin liittyvästä hallinnollisesta työstä.

– EU-rahoitus on resurssi, jota voisi nykyistä enemmän käyttää liittojen kehittämishankkeissa. Esimerkiksi yrittäjäjärjestöt ovat käyttäneet EU:n rakennerahastotukia ammattiyhdistysliikettä aktiivisemmin ja tehokkaammin, sanoo SAK:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Auli Korhonen. Hän on ollut ideoimassa Työväen Sivistysliiton TSL:n hankekeskusta.

EU-rahoituksen vähäistä käyttöä ay-liikkeen kehittämistoiminnassa selittää osittain työlääksi koettu EU-byrokratia ja resurssien sekä osaamisen puute. Kyse on myös strategisesta linjauksesta: halutaanko ay-liikkeen kehittämistoimintaan käyttää ulkopuolista rahoitusta?

Auli Korhosen mielestä ulkopuolista rahoitusta kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Hankekeskuksen ideana on tarjota ammattiliitoille mahdollisuus vapaaseen ideointiin ilman ”hallinollista taakkaa”. Työnjaossa ammattiliitot, esimerkiksi ammattiosastot, keskittyvät hankkeiden ideointiin ja suunnitteluun ja TSL niiden hallinnointiin ja rahoituksen hakemiseen.

– Hanketoiminta ei ole tietenkään itsetarkoitus, mutta sen avulla on mahdollista saada lisäresursseja oman strategiamme mukaisten päämäärien toteuttamiseen.

Koulutusneuvojia koulutettu EU-tuella

EU:n sosiaalirahaston ESR:n tuella on ohjelmakaudella 2007–2013 tähän mennessä rahoitettu Suomessa yli 2000 hanketta ja aluekehitysrahasto EAKR:n tuella noin 9000 hanketta. Ensi vuonna alkavalla ohjelmakaudella Suomen rakennerahasto-osuus on noin 1,5 miljardia euroa.

ESR-tuella on muun muassa koulutettu työelämän koulutusneuvojia. SAK:laisilla työpaikoilla työntekijöitä auttaa osaamisen kehittämisessä ja opintojen suunnittelussa nyt 200 koulutusneuvojaa.

– Jos saa idean, sitä kannattaa lähteä kypsyttelemään – rahoitusta löytyy kyllä aina jostakin lähteestä. Nykyinen ohjelmakausi jatkuu vielä muutaman kuukauden, ja rahoitustakin voi vielä vapautua.

Ensi keväänä ensimmäiset hakemukset

ESR-ohjelmakauden 2014–2020 painopisteenä on muun muassa työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen, koulutuksen, ammattitaidon ja elinikäisen oppimisen kehittäminen, sosiaalisen osallisuuden lisääminen sekä köyhyyden torjunta. Nämä ovat kaikki teemoja, jotka sivuavat läheltä ay-liikettä.

Työväen sivistysliiton pääsihteeri Kari Anttila arvioi, että ensimmäiset TSL:n hoitamat ay-liikkeen hankehakemukset valmistuvat ensi kevään aikana. Kuluvana syksynä toimintatapaa vielä hiotaan mukaan lähtevien liittojen kanssa.

Pirjo Pajunen