Työelämässä on käynnissä monta positiivista muutostrendiä, mutta niillä kaikilla on myös kääntöpuolensa, muistuttaa tutkija.

Anu JärvensivuDigitalisaatio etenee työpaikoilla nyt vauhdilla. Se on työelämäntutkija Anu Järvensivun mielestä pääosin myönteinen asia.

– Parhaimmillaan työn väljyys lisääntyy, työn ja muun elämän yhteensovittaminen helpottuu ja töiden rytmittäminen onnistuu paremmin.

Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin ennakkotietojen mukaan vuosi 2016 oli suomalaisessa työelämässä digitalisoitumisen vuosi. Sosiaalisen median sekä sähköisten työtilojen ja pikaviestimien käyttö työssä lisääntyi selvästi aiemmista vuosista.

Myös etätyön tekeminen ja joustavat työaikajärjestelyt yleistyivät vuoteen 2015 verrattuna.

Tutkijalle työelämän myönteisten trendien nimeäminen ei ole helppoa, sillä lähes kaikilla ilmiöillä on kääntöpuolensa. Myönteisten vaikutusten lisäksi niihin voi liittyä myös kielteisiä asioita. Muutokset eivät kohtele eri työntekijäryhmiä tai aloja samalla tavalla.

Esimerkiksi työntekijäammateissa digitalisoituminen helpottaa työn tekemistä, mutta voi myös lisätä työnantajan kontrollia.

Mielekkyys kasvaa jos työssä on ideaa

Työelämää tutkitaan paljon. Lisäksi tarjolla on runsaasti erilaisia selvityksiä ja kyselyjä, joiden luotettavuus kuitenkin vaihtelee. Tutkimusten mukaan ihmiset kokevat oman työnsä yleensä mielekkääksi. Toinen asia on, mitä ihmiset mielekkäällä työllä tarkoittavat, Anu Järvensivu pohtii.

– Usein mielekkyys liitetään siihen, että omaa työtä pidetään merkittävänä, sellaisena jossa on jotain ideaa. Näin ajattelevat esimerkiksi monet teollisuudessa työskentelevät.

Järvensivu muistuttaa, että tämä ei sulje pois sitä, että työ voi samanaikaisesti olla myös kuormittavaa henkisesti tai fyysisesti.

Kansainvälisessä vertailussa Suomessa korostuu työn intensiivisyys eli kireät aikataulut ja kiire. Toisaalta Suomessa on moniin muihin maihin verrattuna hyvät työolot eli meillä työsuojelu ja työn riskien hallinta ovat hyvällä tolalla.

Yrittäjämäistä tekemisen meininkiä myös palkansaajilla

Tulevaisuuden positiivisena trendinä Anu Järvensivu pitää itsensä työllistämistä ja yrittäjyyttä laveasti ymmärrettynä. Työelämätutkimuksissa on jo näkyvissä ituja palkansaajien uudenlaisesta asenteesta työhön.

– Se on sellaista yrittäjämäistä ja myönteistä tekemisen meininkiä. Tällaista asennetta on havaittavissa myös ikääntyneemmillä työntekijöillä.

Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin mukaan työelämän laatu kehittyi vuosina 2015–2016 pääpiirteissään suotuisasti, vaikka esimerkiksi työpaikkakiusaaminen on edelleen suomalaisilla työpaikoilla varsin yleistä.

Pirjo Pajunen