Työsuojeluvaltuutettu Marko Turunen on tyytyväinen, sillä Uudenkaupungin autotehtaan kaikki reilusti yli tuhat uutta työntekijää aloittavat työnsä työsuojeluvaltuutettujen vetämällä turvallisuusperehdytyksellä.

– Käynnistimme vuoden alussa turvallisuusperehdytyksen kaikille uusille rekrytoinnin kautta tehtaalle tuleville työntekijöille.

– Työnantaja kysyi, voisimmeko me työsuojeluvaltuutetut ryhtyä vetämään näitä perehdytyksiä. Vastasimme myöntävästi. Nyt vedämme koulutusta aina maanantaisin ja keskiviikkoisin sen mukaan, paljonko tulijoita on.

– On todella hyvä, että työturvallisuuteen liittyvät asiat käydään läpi heti työsuhteen alussa. Samalla saamme kontaktin uusiin työntekijöihin.

– Oppimateriaalina käytän omia kokemuksiani, joita power point -esitys tukee.

– Koulutusrupeaman päätteeksi työntekijät tekevät perehdytystestin. Tämän jälkeen minulle ja muille työsuojeluvaltuutetuille voi esittää kysymyksiä ja keskustelemme yhdessä esiin nousevista asioista.

– Työsuojelun näkökulmasta tilanne on haastava, kun uusia työntekijöitä tulee tehtaalle kerralla paljon. Työturvallisuus ei aina ole ensimmäisenä työntekijöiden mielessä.

– Olen tyytyväinen, että työturvallisuutta pidetään meillä tärkeänä asiana ja johto on sitoutunut siihen. Työnantajan asenteella ja esimerkillä on ratkaiseva merkitys turvallisuusasioissa. Työntekijät suhtautuvat työturvallisuuteen vakavammin, jos työnantaja ottaa asian vakavasti.

– On meillä vielä parannettavaakin. Työtapaturmia sattuu, vaikka parempaan suuntaan mennään. Työsuojeluvaltuutettuna ajattelen, että riskien arviointi ja vaarojen ennakointi ovat avainasemassa.

Pirjo Pajunen

Työsuojeluvaltuutettu Marko Turunen, Metalliliitto, edustaa yli 2000:tta Valmet-Automotiven tehtaan työntekijää.