SAK:n työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen vastaa viiteen työttömyyttä koskevaan väitteeseen. Väänänen muistuttaa, että kaikilla työttömillä on oikeus laadukkaaseen palveluun.

Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy taantumassa

– Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2009 lähtien. Tällä hetkellä yli vuoden työttömänä olleita on lähes 76 000. Taantumalla on pitkäkestoisia vaikutuksia pitkäaikaistyöttömyyteen.

Nuoret työllistyvät yleensä nopeasti

– Kyllä. Nuorten työttömyysjaksot ovat keskimäärin noin 11 vuorokauden pituisia, kaikilla työttömillä noin 4o vuorokautta. Nuorisotakuun kautta nuorten työttömyysjaksot pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä. Valitettavasti pitkäaikaistyöttömien joukossa on myös nuoria.

Osaava ja aktiivinen työllistyy aina

– Työn löytäminen edellyttää omaa aktiivisuutta. Aina ei kuitenkaan riitä, että osaaminen ja oma halu on korkealla. Tilanne voi tuntua turhauttavalta useiden työnantajille suunnattujen soittojen ja hakemusten jälkeen. TE-toimistojen tehtävänä on tukea työllistymistä muun muassa työtarjousten, koulutuksen, työkokeilujen sekä työnantajille maksattavien tukien muodossa.

Kuusikymppisen ei kannata enää hakea työtä

– Ikääntyneistä yhä useampi on työelämässä, mutta työsuhteet ovat usein lyhyitä. 60 vuotta täyttäneiden työttömyys on muita korkeammalla tasolla ja pitkäkestoisempaa. Vaikka työllistyminen on hankalaa, työnteko kuitenkin kannattaa, sillä työstä ansaittu palkka korottaa tulevaa eläkekertymää.

TE-toimistoissa palvelu tökkii

– Palveluiden saamisessa on ollut suuria ongelmia. TE-toimistojen palvelut ovat uudistuneet tänä vuonna. Samassa yhteydessä on vähennetty TE-toimistojen sekä työntekijöiden määrää. Työttömät on monin paikoin siirretty asioimaan ensisijaisesti nettiin, ja toimistoissa otetaan vastaan vain ajanvarauksella. Työttömät ovat kokeneet jääneensä yksin, ja työllisyysmäärärahoja on jäänyt jopa käyttämättä. Kaikilla työttömillä tulee olla oikeus laadukkaaseen ja tarvittaessa myös kasvokkain tapahtuvaan palveluun.

Pirjo Pajunen