Så här fungerar FFC

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är den fackliga centralorganisationen för en miljon finländare och 20 fackförbund. FFC är Finlands största intresseorganisation och samtidigt en av landets största medborgarorganisation.

FFC:s medlemmar är 20 fackförbund som organiserar löntagare inom industri, offentlig sektor, transport, privat service samt kultur- och mediebranscher. Fackförbunden består av fackavdelningar. Fackavdelningarna på samma ort bildar en facklig lokalorganisation.

FFC:s högsta beslutande organ är representantskapet som sammanträder två gånger per år. Representantskapets medlemmar utses vart fjärde år. FFC leds av en ordförande som väljs av representantskapet.

FFC:s organisation

FFC:s organisation

Vem är FFC:aren?

 • kvinnor 444 090 (46 %)
 • män 522 264 (54 %)
 • totalt 966 354 (1.1.2017)
 • cirka 100 000 aktivt med i den fackliga verksamheten
 

Var jobbar FFC:aren?

 • en fjärdedel i den offentliga sektorn (230 000)
 • en fjärdedel i servicesektorn (240 000)
 • nästan varannan i industrin (450 000)
 

Resultat från FFC:s medlemsundersökning 2011

 • var femte har snuttarbete (19 %)
 • drygt hälften har regelbundet dagsarbete (58 %)
 • var åttonde är arbetslös eller i sysselsättningsåtgärder (12 %)
 

Andra fakta om FFC

 • 20 medlemsförbund
 • cirka 100 lokalorganisationer
 • cirka 2 900 fackavdelningar
 • 6 regionala verksamhetsställen
 • cirka 70 anställda