Information om FFC

FFC är en uppskattad part på arbetsmarknaden och i samhället. Centralorganisationen verkar aktivt för att utveckla förutom arbetsvillkor och arbetsmiljö, också den sociala välfärden. FFC:s avtalspolitik syftar till att värna om hela människan och hennes liv och omgivning.

Finlands fackförbunds Centralorganisation FFC är den fackliga centralorganisationen för över en miljon finländare och 20 fackförbund. FFC är Finlands största intresseorganisation och samtidigt en av landets största medborgarorganisation.

FFC är äldst av alla fackliga organisationer. FFC har bevakat de finländska löntagarnas intressen i hundra års tid, allt sedan 1907.

FFC:s medlemmar är 20 fackförbund som organiserar löntagare inom industri, offentlig sektor, transport och privat service. Medlemmar i dessa förbund är över en miljon finländare, vilkas andliga och materiella välfärd FFC vill främja.

Det är nästan omöjligt att definiera en typisk FFC-medlem, för FFC:arna arbetar i så vitt skilda yrken. Exempelvis den kommunala familjedagvårdaren, flygvärdinnan, busschauffören, servitrisen, byggnadsarbetaren och arbetaren på en pappersfabrik representerar allihop olika FFC-branscher.

Knappt hälften av alla FFC:are arbetar i industrin, en tredjedel i den privata servicesektorn och en fjärdedel inom den offentliga sektorn. Omkring en fjärdedel av medlemmarna är under 35 år. Kvinnorna utgör 47 procent av medlemskåren.

En stark aktör

FFC syftar till att tillvarata löntagarnas fackliga, ekonomiska och samhälleliga intressen, gynna samhörigheten och samarbetet mellan olika löntagargrupper och representera medlemsförbunden i gemensamma frågor.

Full sysselsättning, lika lön för likvärdigt arbete, rätt till bostad, utbildning och fritid är hörnstenar i den fackliga kampen.

FFC är enligt sina stadgar en organisation som tillämpar demokratiska principer och som är oavhängig av politiska partier.