FFC:s medlemsförbund

FFC:s medlemmar är 20 fackförbund som organiserar löntagare inom industri, offentlig sektor, transport, privat service och kulturbranschen.

Allmänna journalistförbundet

Hagnäsgatan 5 A 8
00530 Helsingfors
Tfn 0440 773 004
yll@welho.com
www.yleinenlehtimiesliitto.fi

Bil- och transportbranschens arbetarförbund, AKT

John Stenbergs strand 6
PB 313
00531 Helsingfors
Tfn (09) 613 110
Fax (09) 739 287
www.akt.fi

Byggnadsförbundet

Broholmsgatan 4
PB 307
00531 Helsingfors
Tfn 020 774 003
Fax 020 774 3060
www.rakennusliitto.fi

Elbranschernas fackförbund

Alexandersgatan 15
PB 747
33101 Tammerfors
Tfn (03) 252 0111
Fax (03) 252 0210
www.sahkoliitto.fi

Fackförbundet för Kabinpersonal i Finland SLSY

AKT:s organisationsanslutna förbund

Fernissagatan 6, 7. vån.
01300 Vanda
Tfn (09) 872 0605
Fax (09) 872 0608
toimisto@slsy.info
www.slsy.info

Finlands Elitidrottares Union SHU

Finlands Elitidrottares Union

SHU består av fem medlemsförbund som organiserar idrottare inom fotboll, ishockey, basket, boboll och individuell idrott.

Nyhetsgatan 2
00240 Helsingfors
Tfn 040 546 5017
jarmo.saarela@sjry.fi

Finlands Livsmedelsarbetareförbund FLF

Stationskarlsgatan 2, 8 vån.
00520 Helsingfors
Tfn 09 4246​ 1200
Fax 09 694 0157
www.selry.fi

Finlands Musikers Förbund

Lilla Robertsgatan 16, 5. vån.
00120 Helsingfors
Tfn (09) 6803 4070
Fax (09) 6803 4087
sml@muusikkojenliitto.fi
www.muusikkojenliitto.fi

Finlands post- och logistikunion, PAU

John Stenbergs strand 6
00530 Helsingfors
Tfn (09) 613 116
Fax (09) 6131 1750
www.pau.fi

Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund

PB 373
00531 Helsingfors
Tfn 0400 435 242
www.sssl.fi

Fängelsefunktionärers förbund, Ftf

JHL:s organisationsanslutna förbund

Grönnäsgatan 5 A 6, 4. vån.
00530 Helsingfors
Tfn (09) 25 223 400
Fax (09) 25 223 411
www.vankilavirkailijainliittovvl.fi

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, JHL

Sörnäs strandväg 23
PB 101
00531 Helsingfors
Tfn 010 77 031
Fax 010 770 3330
www.jhl.fi

Gränssäkerhetsunionen

JHL:s organisationsanslutna förbund

Banmästargatan 11, 7. vån.
00520  Helsingfors
Tfn (09) 148 5824
toimisto@rtu.fi
www.rtu.fi

Handelsbranschens föreståndarförbund

FFC:s medlem via Servicesektorns Union

Harjulankatu 4 A 1
15101 Lahtis
Tfn (03) 875 800
Fax (03) 734 9002
www.esimiesliitto.com

Industrifacket

Industrifacket(före detta Metallarbetarförbundet)
Hagnäskajen 1
PB 107
00531 Helsingfors
Tfn 020 774 001
Fax 020 774 1050
www.metalliliitto.fi

Järnvägstjänstemannaförbundet

John Stenbergs strand 6
00530 Helsingfors
Tfn (09) 5422 1500
Fax (09) 5422 1510
rautatievirkamiesliitto@rvlry.fi
www.rautatievirkamiesliitto.fi

Lokmannaförbundet

John Stenbergs strand 6
00530 Helsingfors
Tfn (09) 5760 3700
Fax (09) 5760 3737
www.vml.fi

Luftfartsunionen

John Stenbergs strand 6
PB 337
00531 Helsingfors
Tfn (09) 478 571
Fax (09) 4785 7250
www.iau.fi

Pappersförbundet

PappersförbundetHagnäskajen 1
PB 326
00531 Helsingfors
Tfn 0102 897 700
Fax (09) 7012279
www.paperiliitto.fi

Servicefacket PAM

Broholmsgatan 18 A, 8 vån.
PB 54
00531 Helsingfors
Tfn 020 774 002
Fax 020 774 2039
www.pam.fi

Sjömans-Unionen

Sjömans-UnionenJohn Stenbergs strand 6
00530 Helsingfors
Tfn (09) 615 2020
Fax (09) 6152 0227
www.smu.fi

TEAM Industribranschernas fackförbund

Broholmsgatan 2
PB 324
00531 Helsingfors
Tfn (09) 773 971 eller (09) 616 581
Fax (09) 739 995 eller (09) 6165 8333
www.teamliitto.fi

Teater- och Mediearbetarna i Finland, Teme

Sjötullsgatan 33 A 31
00170 Helsingfors
Tfn (09) 2511 2140
Fax (09) 2511 2191
teme@teme.fi
www.teme.fi

Träfacket

Aspnäsgatan 7-9, B-huset
PB 318
00531 Helsingfors
Tfn (09) 615 161
Fax (09) 753 2506
www.puuliitto.fi

Tullförbundet

JHL:s organisationsanslutna förbund

Långbrokajen 3 B
00530 Helsingfors
Tfn (09) 701 8115
Fax (09) 701 1016
tulliliitto@tulliliitto.fi
www.tulliliitto.fi

Underofficersförbundet

JHL:s organisationsanslutna förbund

Banmästargatan 11, 7. vån.
00520 Helsingfors
Tfn (09) 148 6915
Fax (09) 278 7854
palaute@aliupseeriliitto.fi
www.aliupseeriliitto.fi