Fackförbund

Som medlem i ett fackförbund kan du påverka din framtid, din lön, dina arbetsförhållanden och din säkerhet. Medlemskapet för med sig också många andra fördelar: hjälp när dina rättigheter kränks, skydd vid arbetslöshet, utbildning, semesterförmåner, rabatter, aktiviteter osv.

Lättast ansluter du dig till facket genom att kontakta förtroendemannen på din arbetsplats. Du kan också leta rätt på ett lämpligt förbund med hjälp av webbplatsen Facket.fi. När du har funnit rätt fackförbund kan du fylla i den elektroniska anslutningsblanketten och antingen ansluta dig genast eller aktivera din ansökan. Eller ring FFC:s avgiftsfria servicetelefon 0800 179 279. Numret betjänar vardagar kl. 9.00-15.00.

FFC-anslutna förbund branschvis

Till FFC hör 20 fackförbund inom industrin, den offentliga sektorn, transportbranschen, den privata servicesektorn och kulturbranschen. FFC-anslutna förbund är ytterligare Fängelsetjänstemannaförbundet, Gränssäkerhetsunionen, Tullförbundet och Underofficersförbundet som är medlemmar i Förbundet för de offentligt anställda och välfärdsbranschen, JHL, Fackförbundet för Kabinpersonal i Finland - SLSY som är medlem i Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT och Handelns föreståndarförbund KEY som är medlem via Servicesektorns Union.

FFC:s förbund kan indelas i fem kategorier på basen av deras huvudbranscher:

Industriförbunden

 • Byggnadsförbundet
 • Elbranschernas fackförbund
 • Finlands Livsmedelsarbetarförbund
 • Industrifacket (före detta Metallarbetarförbundet)
 • Pappersförbundet
 • TEAM Industribranschernas fackförbund
 • Träfacket

Förbunden i den offentliga sektorn

 • Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
 • Fängelsefunktionärernas förbund (JHL:s organisationsanslutna förbund)
 • Gränssäkerhetsunionen (JHL:s organisationsanslutna förbund)
 • Tullförbundet (JHL:s organisationsanslutna förbund)
 • Underofficersförbundet (JHL:s organisationsanslutna förbund)

Transportbranschens förbund

 • Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT
 • Fackförbundet för Kabinpersonal i Finland - SLSY (AKT:s organisationsanslutna förbund)
 • Finlands post- och logistikunion PAU
 • Finlands Sjömans-Union
 • Järnvägstjänstemannaförbundet
 • Lokmannaförbundet
 • Luftfartsunionen

Den privata servicebranschen

 • Finlands Elitidrottares Union
 • Finlands Musikers Förbund
 • Handelsbranschens föreståndarförbund (indirekt FFC:s fackförbund genom sitt medlemskap i Servicebranschens Union)
 • Servicefacket
 • Teater och Mediearbetarna i Finland

Journalistförbunden

 • Allmänna Journalistförbundet
 • Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund