FFC:s fackföreningsrörelse har ett brett utbildningsutbud

Genom att delta i utbildning som ordnas av fackföreningsrörelsen kan du sätta dig in i arbetslivsfrågor eller lära dig kommunikationsfärdigheter eller till exempel informationsteknik. Det finns ett brett utbildningsutbud med hundratals etablerade kursbenämningar.

Den utbildning som erbjuds av FFC och dess medlemsförbund liksom kurserna för förtroendemän och andra aktiva ger vägkost för att sköta ett förtroendeuppdrag. Kurserna kan också studeras via nätet.

FFC:s nätinstitut Arbetslivets nätinstitut (Työelämän verkko-opisto) samlar alla webbkurser inom FFC:s fackföreningsrörelse på ett enda ställe. Förutom förtroendemanna- och organisationskurser hittar du vid nätinstitutet fackligt allmänbildande kurser bl.a. om företagskommunikation, webbskrivande och användningen av informationsteknik.

Att vara kursrådgivare i arbetslivet håller på att bli ett nytt förtroendeuppdrag i fackföreningsrörelsen. En kursrådgivare informerar arbetstagarna om möjligheterna inom vuxenutbildningen, sporrar dem att söka till yrkesinriktad utbildning och annan utbildning som förbättrar yrkeskompetensen och är med och utvecklar personalutbildningen på arbetsplatserna.

Varje år deltar omkring 50 000 medlemmar i FFC:s och dess medlemsförbunds kurser. Kurserna är förmånliga och vissa av dem är gratis. Fackförbunden har hand om medlemsutbildningen i samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund ABF och Förbundet för Folkbildning KSL.

Svenska kurser

Du finner alla FFC:s svenska kurser vid punkten Evenemang. De svenska kurserna annonseras också i tidningen Löntagaren.

Arbetslivskunskap för medlemmarna

Fackförbunden ordnar för sina medlemmar kurser med anknytning till arbetslivet och dessutom bl.a. språk- och datakurser, utbildning i kommunikation och mänskliga relationer samt kurser i hobbyämnen och internationella frågor. Mer information om dessa kurser hittar du bl.a. på fackförbundens webbplatser.

Medlemmarna i FFC-anslutna fackförbund kan också delta i kurser som ordnas av Arbetarnas Bildningsförbund ABF och Förbundet för Folkbildning KSL. Även vid Kiljavainstitutet som upprätthålls av FFC:s utbildningsstiftelse erbjuds kurser för alla medlemmar, exempelvis Kiljavas sommarkurser.

Vägkost för att sköta förtroendeuppdrag

FFC och dess medlemsförbund utbildar sina aktiva vid tre institut. FFC äger folkhögskolan Kiljavainstitutet. Två av FFC:s medlemförbund har egna institut: Industrifacket har Murikka-institutet och JHL JHL-institutet. Merparten av utbildningen vänder sig till förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige och organisationsaktiva.

Murikka-institutet 
JHL-institutet

Kiljavainstitutet

Kiljavainstitutet svarar speciellt för grundutbildning och fortbildning för aktiva inom de förbund som inte har ett eget institut. I den långa utbildningen deltar dock aktiva från alla medlemsförbund.

Institutet har två verksamhetsställen: Kiljava i Nurmijärvi och Voionmaa i Tammerfors.

Yrkeshögskoleutbildning

Humanistiska yrkeshögskolan Humak erbjuder vid Kiljavainstitutet ett utbildningsprogram för samhällsaktiviteter och ungdomsarbete. Denna yrkeshögskoleexamen ger kompetens att arbeta med olika uppgifter såsom handledning, utbildning, planering och chefsuppgifter inom samhällsaktiviteter och ungdomsarbete både i Finland och internationellt. I utbildningsprogrammet kan man specialisera sig på arbetslivsfrågor och fackföreningsrörelsens verksamhet. Vid Humak erbjuds också studier inom den öppna yrkeshögskolan.

Personalkurser

Personalutbildningen inom FFC och fackförbunden är organiserad genom FFC:s utvecklingscentrum. Utvecklingscentret är en utbildningsenhet som fungerar i samband med Kiljavainstitutet. Centret arrangerar utbildning för att utveckla yrkeskompetensen hos FFC:s och fackförbundens personal vid Kiljavainstitutet, i Helsingfors och på beställning också annanstans.

Kurser godkända i Finlands Näringsliv EK-FFC:s arbetsgrupp för utbildning

EK-FFC:s arbetsgrupp för utbildning godkänner varje år en förteckning över de kurser för vilka deltagande förtroendevalda betalas en ersättning enligt det allmänna avtalet mellan TT och FFC för förlorad arbetsförtjänst under kursen och måltidskostnader till utbildningsanordnarna. En lista över kurserna finns på den finska webbplatsen.