Ungdomsverksamheten är öppen för alla

FFC vill arbeta för ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden och i samhället i stort. FFC:s ungdomsverksamhet är öppen för alla. Om du vill påverka dina och andras arbetsvillkor, öka din anställningstrygghet och uppleva glädjen av att göra något tillsammans, ta då kontakt med förtroendemannen på din arbetsplats eller med ditt fackförbund. Din förtroendeman eller ditt fackförbund ger dig mer information om ungdomsverksamheten vid ditt förbund.

FFC:s verksamhetsgrupper för unga finns runt om i Finland. Verksamhetsgrupperna samlar aktiva inom olika branscher och arrangerar omväxlande verksamhet för unga arbetstagare i området.

Verksamheten drivs på ungdomarnas egna villkor, med glimten i ögat, men utan att för den skull glömma fackets egentliga uppgift. Verksamhetsformerna varierar från seminarier till olika evenemang och projekt, och man har inte heller glömt bort gemensamma fritidssysselsättningar.

Gruppledare för unga

Studerande välkomna som medlemmar

Ungdomsarbetet inom FFC gäller också studerande. Till nästan alla FFC:s förbund kan man ansluta sig som studerandemedlem och i regel utan medlemsavgift.

Det är föreningen SAKKI ry som bevakar de yrkesstuderande ungdomarnas intressen.

En ungdomsorganisation av rang

FFC är en betydelsefull ungdomsorganisation, eftersom det vid FFC:s medlemsförbund finns 200 000 medlemmar under 30 år och 100 000 medlemmar under 25 år. En så stor grupp har tyngd när beslut fattas.

För unga medlemmar är FFC med sina medlemsförbund en expert som man kan vända sig till i arbetslivsproblem. FFC och dess medlemsförbund förhandlar om dina anställningsvillkor och försvarar dem. Ditt eget fackförbund vägleder dig in i arbetslivets ibland nog så komplicerade värld.

Vid FFC:s kontor organiseras ungdomsarbetet av en ungdomssekreterare. Fackförbunden har anställda som ansvarar för ungdomsverksamheten.

Ett globalt nätverk

Som del av fackföreningsrörelsen är du med och skapar en rättvisare och bättre värld. Titta på videon som producerats av fackföreningsrörelsens världsorganisation ITUC.

Ytterligare information om FFC:s internationella intressebevakning

Arvo är Finlands största ungdomstidning

Arvo är FFC-ungdomarnas tidning men den är inte en traditionell fackföreningstidskrift. Arvo utkommer fyra gånger om året och är en allsidig tidskrift för unga vuxna. De flesta FFC-förbund skickar Arvo till sina unga medlemmar och studerandemedlemmar.

TATSI stödjer arbetslösa unga

Stödföreningen TATSI för arbetslösa fackmedlemmar ordnar utbildning för arbetslösa unga om att orka i vardagen, om boende och hur man sköter sin ekonomi. På TATSIs kurser får du också arbetslivskunskap. Kurser i livshantering för arbetslösa unga ordnas i Muonio i Utkujärvi.

TATSI ger ut en tidning som riktar sig till arbetslösa. Du kan bekanta dig med tidningens elektroniska version på nätet och också beställa den hem via nätet.