Svensk verksamhet inom FFC

FFC beräknas ha ca 45 000 medlemmar med svenska som modersmål.

Svensk- eller tvåspråkiga fackliga lokalorganisationer verkar på åtta orter: Lovisa, Borgå, Västra Nyland, Åland, Närpes, Vasanejden, Jakobstad och Karleby.

FFC utger tidningen Löntagaren som är avsedd för alla svenskspråkiga medlemmar inom FFC:s medlemsförbund. Löntagaren är samtidigt FFC:s viktigaste informationskanal till de nordiska länderna. Upplagan är på 22 000 exemplar och tidningen utkommer med 5 nummer per år.

FFC:s svenska verksamhet koordineras av FFC:s svenska sekretariat. Sekretariatet består av svenskspråkiga ombudsmän från FFC:s medlemsförbund och Kiljavainstitutets representant. FFC:s representant i sekretariatet är FFC:s organisationssekreterare Katja Kaivonen: katja.kaivonen@sak.fi, tfn 020 774 0206.

Svenska sekretariatet

Rune Takamaa
Ordförande
JHL
tfn 010 7703 682 eller 040 0162 176
rune.takamaa@jhl.fi

Tiina Nurmi-Kokko
Vice ordförande
Byggnadsförbundet

Juha Ollas
AKT

Minnaliisa Aalto
Elförbundet

Henrik Lagerberg
FSU

Kenneth Bondas
FSU

Juha-Matti Koskinen
IAU

John Burstein
JHL

Ari-Pekka Lundén
Kiljavainstitutet

Ismo Nokelainen
Kiljavainstitutet

Magnus Salmela
lndustrifacket

Nina Wessberg
lndustrifacket

Bo Jansson
PAM

Jani Ryhänen
PAM

Ville Wallin
PAU

Henri Lindholm
SEL

Markku Aaltovirta
TEAM

Lasse Parhiala
Träförbundet

Katja Kaivonen
Organisationssekreterare
FFC
tfn 020 774 0206 eller 040 709 4337
katja.kaivonen@sak.fi