En stark regional påverkare

Aktionsförmågan hos FFC-förbundets fackföreningsrörelse är starkt beroende av de aktiva medlemmarnas frivilliga verksamhet. Det arbete som utförs på arbetsplatserna och lokalt är av avgörande betydelse när det gäller att arbeta för rörelsens mål.

FFC:s regionala verksamhetsställeFör att fackföreningsrörelsen ska nå framgång krävs det samarbete mellan människor inom olika branscher. Arbetstagarna samarbetar aktivt i fackavdelningarna. FFC:s lokalorganisationer samlar fackavdelningarna till ett regionalt samarbete.

Via lokalorganisationerna, FFC:s regionala verksamhetsställen och medlemsförbundens regionkontor syns och påverkar FFC-rörelsen runtom i Finland.

Huvuduppgifterna för FFC:s regionala verksamhet är att:

  • främja det regionala samarbetet mellan medlemsförbunden
  • erbjuda service, utbildning och information
  • stödja medlemsrekryteringen i förbunden

Delta i beslutsfattandet i din region

Genom att komma med i verksamheten vid FFC:s fackföreningsrörelse kan du påverka frågor i ditt närområde, bland annat hur sysselsättningen utvecklas, näringslivspolitiken och utbildningsutbudet. Genom ett regionalt samarbete säkras att FFC:s fackföreningsrörelse har påverkningsmöjligheter på landskapsnivå i utvecklingsarbetet och beslutsfattandet.

Du kommer med i verksamheten via din egen fackavdelning. Fackavdelningarna är medlemmar i FFC:s lokalorganisationer. Via lokalorganisationerna påverkar arbetstagarna från olika branscher gemensamt frågor i den egna regionen. Om din fackavdelning inte ännu är medlem i en lokalorganisation, föreslå att ni ansluter er!

Vid FFC:s regionmöten drar delegaterna för medlemsförbunden och FFC:s lokalorganisationer varje år upp riktlinjer för FFC:s regionala verksamhet och slår fast prioriteringar. Regionmöten hålls i september-november. FFC:s regionala verksamhetsställe sammankallar till möte. Vid dessa möten väljs också FFC:s regionkommittéer för en två års period.

FFC:s regionala verksamhetsställen

  • Helsingfors
  • Kouvola
  • Åbo
  • Tammerfors
  • Kuopio
  • Uleåborg

Regionala verksamhetsställens kontaktuppgifter