Fackförbundet för din talan i arbetslivet

Du har nytta av att gå med i ett fackförbund och en arbetslöshetskassa som verkar i anslutning till förbundet. Fackförbundet är en stark partner som bevakar dina intressen i arbetslivet. Facket erbjuder rättsskydd, rådgivning och utbildning. Du får förmånliga försäkringar, semesterförmåner och andra förmåner.

I fackmedlemskapet ingår också din försäkring i fall av arbetslöshet – arbetslöshetskassan.

Här kan du se närmare på fördelarna med ett fackförbund jämfört med enbart en arbetslöshetskassa