Medlemskap i facket lönar sig

Att vara medlem i ett fackförbund är ett smart val, eftersom det lönar sig att se om sitt hus. Medlemskap i ett fackförbund ger dig möjligheter att driva dina egna intressen och öka din anställningstrygghet. Dessutom är fackförbundet berett att ta strid med din arbetsgivare för din sak. Fyra av fem finländare hör till ett fackförbund. Välkommen med!

Fackförbundet förhandlar på dina vägnar med arbetsgivarparten. Fackförbunden och deras förtroendemän erbjuder medlemmarna hjälp och konsultation, och de vet på rak arm hur många sjukdagar du ska få lön för. Eller vad du tar dig till om arbetsgivaren meddelar att ditt jobb tar slut idag. Om en konflikt inte kan lösas genom förhandlingar driver förbundet i sista hand din sak i rätten.

Det finns många fördelar med att höra till facket:

  1. Kollektivavtalet är den viktigaste förmånen som följer med medlemskapet. I och med kollektivavtalet kommer fackförbundet överens om vad ditt arbete är värt. De kommer överens om arbetstider, lön under sjukledighet, övertidsersättningar, skifttillägg och semester.
  2. Lönen. Fackförbundet förhandlar för din del om löner och andra arbetsvillkor. Visste du att arbetstagare som berörs av de allmänt bindande kollektivavtalen har i snitt fem procent högre lön än dem som står utanför kollektivavtalen.
  3. Arbetslöshetsskydd. Då du hör till ett fackförbund hör du samtidigt till en arbetslöshetskassa. Om du blir arbetslös betalar kassan ut en dagpenning som är relaterad till din inkomst.
  4. Rådgivning, utbildning och andra aktiviteter. Fackförbundet erbjuder många slags svar på utmaningarna i arbetslivet, allt från juridisk hjälp till språk- och datakurser. Du kan kolla utbudet bl.a. via förbundets webbplats och medlemstidning.
  5. Förmåner. Fackförbunden ger också sina medlemmar en hel del andra förmåner. Som medlem har du tillgång till förmånliga semesterställen och semesterstöd. Du får medlemsrabatt på hotell och kryssningar liksom på bränsle, reseförsäkringar och andra försäkringar och bankförmåner.

Det är lätt att ansluta sig

Lättast ansluter du dig till facket genom att kontakta förtroendemannen på din arbetsplats. Fråga dina arbetskamrater vem som är förtroendeman och vänd dig till honom eller henne. Förtroendemannen vet vilket fackförbund det är lämpligt för dig att gå med i och han eller hon ger också anvisningar och blanketter för anslutning.

Du kan ansluta dig som medlem också på nätet. Om du inte vet vilket fackförbund du ska ansluta dig till, leta då rätt på ett lämpligt förbund med hjälp av webbplatsen Facket.fi. När du har funnit rätt fackförbund kan du fylla i den elektroniska anslutningsblanketten och antingen ansluta dig genast eller aktivera din ansökan.

Du kan också ringa FFC:s avgiftsfria servicetelefon 0800 179 279. Numret betjänar vardagar kl. 9.00–15.00.

Om du redan hittat ditt fackförbund, kan du kontakta förbundet direkt och beställa en blankett för medlemsansökan hos dem.

Studerandemedlemskap är oftast gratis

I de flesta av FFC:s medlemsförbund kan man bli medlem redan under studietiden. Medlemskapet är i allmänhet gratis för studerande.

Även om medlemskapet i regel inte kostar något, får du via det nästan samma förmåner som förbundets ordinarie medlemmar. Dessutom sänder de flesta FFC-förbund fyra gånger per år FFC:s finskspråkiga ungdomstidning Arvo till sina unga medlemmar och studerandemedlemmar.

Medlemsavgiften tas ofta ut från lönen

Ett fackförbunds medlemsavgift består av en förbundsavgift och en avgift till arbetslöshetskassan. I FFC-anslutna förbund är medlemsavgiften cirka 1–2 % av samtliga beskattningsbara löneinkomster (bruttolön), förmåner och arvoden. Medlemsavgifter till fackförbund är avdragsgilla i beskattningen.

Arbetsgivaren inkasserar avgiften

Det lättaste sättet att betala medlemsavgiften är att komma överens om det med arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan börja inkassera medlemsavgifterna från lönen så fort ett skriftligt avtal ingåtts om saken. I allmänhet finns det ett inkasseringsavtal med i anslutningsblanketten, men du får det också på din arbetsplats av förtroendemannen eller hos din fackavdelning. Ofta finns avtalet också på arbetsplatsen hos löneräknaren.

Du betalar själv

Du kan också själv betala medlemsavgiften om arbetsgivaren inte inkasserar medlemsavgifter från lönen. Du får gireringsblanketter eller betalningsreferenser av ditt fackförbund för att kunna betala medlemsavgiften.