Fackavdelningen erbjuder påverkningsmöjligheter

Som fackförbundsmedlem är du i regel samtidigt medlem i en fackavdelning eller förening. Det lönar sig att aktivt delta i fackavdelningens verksamhet, eftersom den erbjuder information, många slags aktiviteter och goda möjligheter att påverka.

Genom att delta i fackavdelningens verksamhet får du information om kollektivavtalet i din bransch som gäller löner, olika ersättningar och tillägg, semesterrättigheter mm. och om andra förmåner och rättigheter som du har på din arbetsplats. Fackavdelningen försvarar dina rättigheter i arbetslivet och övervakar att lagar och avtal följs.

Med hjälp av fackavdelningen kan du arbeta för bättre arbets- och löneförhållanden i din bransch och på så vis påverka verksamheten vid ditt fackförbund.

Förutom de saker som ska beslutas om på arbetsplatsen påverkar fackavdelningen med sina medlemmar hela samhället omkring oss. Den kan komma med förslag till fackförbunden och FFC:s lokalorganisation, men också exempelvis förslag på hur arbetslivslagstiftningen ska utvecklas.

Fackavdelningarna arrangerar många olika slags aktiviteter och möjligheter till samvaro, bl.a. utbildning och olika slags fritidssysselsättningar som utfärder, teaterresor, idrottstävlingar och fester.