Måttstock på ett gott arbete

Måttstock på ett gott arbete

Testa dina arbetsförhållanden med FFC:s måttstock på ett gott arbete! Med testet kan du jämföra dina arbetsförhållanden med mer än 1 200 arbetstagares erfarenheter.

De 19 frågorna i måttstocken har indelats i två avsnitt: grundläggande arbetslivsfrågor och det dagliga arbetet. Utifrån svaren får du en bedömning om dina arbetsförhållanden är bättre eller sämre än genomsnittet.

Förutom helhetsbedömningen får du också en jämförelse med resultaten från andra arbetsplatser i fråga om olika individuella faktorer.

Grundläggande arbetslivsfrågor

Hälsa

Upplever du att ditt jobb är belastande eller skadligt för hälsan?

Har du under de senaste 12 månaderna oroat dig för att arbetet har en skadlig inverkan på hälsan?

Säkerhet

Har du under de senaste 12 månaderna oroat dig för säkerheten i arbetet?

Har du under de senaste 12 månaderna råkat ut för psykiskt våld?

Är ditt anställningsförhållande tryggt och lämpligt för dig

Har du under de senaste 12 månaderna oroat dig för att förlora jobbet?

Om du fick välja, vilket alternativ skulle passa dig bäst?

Utkomst

Är du anställd

Hur stora är dina månadsinkomster (brutto)?

Skulle du vilja ha en heltidsanställning?

Skulle du vilja ha en heltidsanställning?

Hur bra klarar du dig på din lön?

Rättvis behandling

Hur bra passar följande påstående in på din arbetsgivare? Min arbetsgivare behandlar inte arbetstagarna rättvist.

Det dagliga arbetet

Stöd från arbetsgivaren

Hur bra passar följande påstående in på din arbetsgivare? Min arbetsgivare tar vara på mina utvecklingsmöjligheter.

Hur bra passar följande påstående in på din arbetsgivare? Arbetsgivaren ser till att informationsgången är god på vår arbetsplats.

Nöjdhet med påverkningsmöjligheterna

Hur nöjd är du med dina möjligheter att påverka i vilken ordning du utför dina arbetsuppgifter?

Hur nöjd är du med dina möjligheter att påverka dina arbetsmetoder?

Stöd och gemenskap i arbetet

Hur bra passar följande påstående in på ditt arbete? Vid behov får jag stöd och hjälp av mina arbetskamrater.

Hur bra passar följande påstående in på ditt arbete? Jag och mina arbetskamrater bildar en sammansvetsad grupp.

Glädje och meningsfullhet i arbetet

Hur bra passar följande påstående in på ditt arbete? Mitt arbete är intressant.

Hur bra passar följande påstående in på ditt arbete? Jag känner iver och arbetsglädje i arbetet.

Arbetstakt och effektivitetsstänkande

Hur bra passar följande påstående in på din arbetsgivare? Min arbetsgivare sätter effektiviteten framför allt annat.

Hur bra passar följande påstående in på ditt arbete? Mitt arbete präglas av ständig brådska.

Du fick poäng

Du

0
poäng
100

Måttstock på ett gott arbete i genomsnitt

0
68 poäng
100

Hälsa

72

Upplever du att ditt jobb är belastande eller skadligt för hälsan?

Ja
Nej
Kan inte säga

Har du under de senaste 12 månaderna oroat dig för att arbetet har en skadlig inverkan på hälsan?

Ja
Nej
Kan inte säga

Säkerhet

87

Har du under de senaste 12 månaderna oroat dig för säkerheten i arbetet?

Ja
Nej
Kan inte säga

Har du under de senaste 12 månaderna råkat ut för psykiskt våld?

Inte överhuvud taget
Ibland
Ständigt
Kan inte säga

Är ditt anställningsförhållande tryggt och lämpligt för dig

70

Har du under de senaste 12 månaderna oroat dig för att förlora jobbet?

Ja
Nej
Kan inte säga

Om du fick välja, vilket alternativ skulle passa dig bäst?

Du skulle jobba mer och tjäna mer pengar i motsvarande mån
Du skulle jobba lika mycket som för närvarande
Du skulle jobba mindre trots att du skulle tjäna mindre pengar
Kan inte säga

Utkomst

61

Är du anställd

På heltid
På deltid
Med något annat arrangemang

Hur stora är dina månadsinkomster (brutto)?

Över 2 900 euro
1 800–2 900 euro
Under 1 800
Vill inte svara

Skulle du vilja ha en heltidsanställning?

Ja
Nej
Kan inte säga

Skulle du vilja ha en heltidsanställning?

Ja
Nej
Kan inte säga

Hur bra klarar du dig på din lön?

Mycket bra
Ganska bra
Ganska dåligt
Lönen räcker inte till
Kan inte säga

Rättvis behandling

66

Hur bra passar följande påstående in på din arbetsgivare? Min arbetsgivare behandlar inte arbetstagarna rättvist.

Bra
Ganska bra
I någon mån
Inte alls
Kan inte säga

Stöd från arbetsgivaren

57

Hur bra passar följande påstående in på din arbetsgivare? Min arbetsgivare tar vara på mina utvecklingsmöjligheter.

Bra
Ganska bra
I någon mån
Inte alls
Kan inte säga

Hur bra passar följande påstående in på din arbetsgivare? Arbetsgivaren ser till att informationsgången är god på vår arbetsplats.

Bra
Ganska bra
I någon mån
Inte alls
Kan inte säga

Nöjdhet med påverkningsmöjligheterna

64

Hur nöjd är du med dina möjligheter att påverka i vilken ordning du utför dina arbetsuppgifter?

Mycket nöjd
Ganska nöjd
Ganska missnöjd
Mycket missnöjd
Kan inte säga

Hur nöjd är du med dina möjligheter att påverka dina arbetsmetoder?

Mycket nöjd
Ganska nöjd
Ganska missnöjd
Mycket missnöjd
Kan inte säga

Stöd och gemenskap i arbetet

84

Hur bra passar följande påstående in på ditt arbete? Vid behov får jag stöd och hjälp av mina arbetskamrater.

Bra
Ganska bra
I någon mån
Inte alls
Kan inte säga

Hur bra passar följande påstående in på ditt arbete? Jag och mina arbetskamrater bildar en sammansvetsad grupp.

Bra
Ganska bra
I någon mån
Inte alls
Kan inte säga

Glädje och meningsfullhet i arbetet

75

Hur bra passar följande påstående in på ditt arbete? Mitt arbete är intressant.

Bra
Ganska bra
I någon mån
Inte alls
Kan inte säga

Hur bra passar följande påstående in på ditt arbete? Jag känner iver och arbetsglädje i arbetet.

Bra
Ganska bra
I någon mån
Inte alls
Kan inte säga

Arbetstakt och effektivitetsstänkande

48

Hur bra passar följande påstående in på din arbetsgivare? Min arbetsgivare sätter effektiviteten framför allt annat.

Bra
Ganska bra
I någon mån
Inte alls
Kan inte säga

Hur bra passar följande påstående in på ditt arbete? Mitt arbete präglas av ständig brådska.

Bra
Ganska bra
I någon mån
Inte alls
Kan inte säga

Hjälp oss att samla information

Vi vill gärna bredda det jämförelsematerial som bildar underlag för testet. Du kan hjälpa oss i materialinsamlingen genom att ge oss några uppgifter om dig själv. Dina svar behandlas helt anonymt och kommer inte att kunna identifiera dig. FFC lämnar inte ut uppgifterna till utomstående. Allmän respons om testet kan sändas till adressen webmaster@sak.fi.

Kön

Åldersgrupp

Din bransch