Problem på jobbet?

Det är viktigt att anställningsförhållandet är i skick redan i början av en anställning. Listan nedan tar upp några av grundreglerna, som det lönar sig att kolla upp när du har fått ditt jobb.

Arbetstagarnas representanter på arbetsplatsen är förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige. Via dem får du råd och hjälp närhelst du behöver det. Förtroendemannens tjänster finns i regel till endast för dem som är fackförbundsmedlemmar, men även om du inte är medlem kan det vara värt att berätta om problem på arbetsplatsen för förtroendemannen.

Om problemet inte rättas till efter att du diskuterat med arbetsgivaren, ta då kontakt med de personer eller instanser som nämns här nedan. För alltid vidare ditt ärende till följande på listan, om du inte fått hjälp på lägre nivå.

Om du hör till facket

  1. Förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktige på arbetsplatsen
  2. Fackförbundets regionkontor eller rådgivningstelefon

Om du inte hör till facket

  1. En erfaren kollega eller arbetsplatsens arbetarskyddsfullmäktige
  2. Arbetarskyddsförvaltningen
  3. Kommunens rättshjälpsbyrå
  4. Polisen

Arbetarskyddsmyndighetens gemensamma nationella telefonrådgivning betjänar från måndag till fredag kl. 8–16.15 på numret 0295 016 620.
Arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning

FFC:s rådgivning för invandrare är öppen måndag till torsdag kl. 9–11 och 12–15. Det avgiftsfria telefonnumret är 0800 414 004. Juristen svarar också på frågor per e-post på adressen workinfinland@sak.fi.