Anställningens ABC

En kort lista över arbetslivets speltermer

Anställningsskydd

Arbetsgivaren kan inte säga upp dig hur som helst. Det måste finnas sakliga grunder och vissa uppsägningstider ska följas. Om du blir uppsagd lönar det sig att fråga förtroendemannen på arbetsplatsen om vilka rättigheter och skyldigheter du har.

Arbetarskydd

Ta reda på vilka farliga moment som eventuellt finns i ditt arbete. Undvik fel lyft och akta dig för kemikalier. Lär dig genast använda den skyddsutrustning som behövs (t.ex. hjälm, hörselskydd, skyddsskor, andningsskydd).

Arbetarskyddsfullmäktig

Den person som arbetstagarna har utsett till sin representant i frågor som handlar om arbetsmiljö och säkerhet kallas för arbetarskyddsfullmäktig eller skyddsombud. Fråga henne eller honom om det är något du undrar över.

Arbetsavtal

I arbetsavtalet bestäms de viktigaste anställningsvillkoren, t.ex. lönegrund, arbetsuppgifter, arbetstid och eventuell prövotid. Man måste alltid ingå ett arbetsavtal när man börjar ett nytt jobb. Läs igenom avtalet innan du undertecknar det och fråga om något är oklart. Ett muntligt arbetsavtal är också bindande.

Arbetslöshetskassan

När du går med i ett fackförbund blir du också medlem i en arbetslöshetskassa. Om du blir arbetslös betalar a-kassan ut dagpenning. Anslut dig genast när du börjar jobba, för du måste vara medlem och jobba i 26 veckor (ca 6 mån.) för att få rätt till dagpenning.

Arbetspension

Då du jobbar och får lön tjänar du samtidigt in arbetspension. Pensionen tryggar inkomsten när du någon gång i framtiden drar dig tillbaka från arbetslivet, eller om du drabbas av en skada eller sjukdom som gör att du inte kan fortsätta jobba. Arbetsgivaren ska se till att pensionsavgifterna betalas.

Arbetstiden

Enligt arbetstidslagen är arbetstiden högst 8 h/dag och 40 h/vecka. I kollektivavtalet står bl.a. vilka tillägg du har rätt till för kvälls- och veckoslutsjobb. Om du jobbar övertid ska du få förhöjd lön. Arbetsgivaren kan inte tvinga dig att jobba övertid.

Facket

Det är facket som bevakar löntagarnas intressen i arbetslivet. Genom att gå med i ett fackförbund får du trygghet och förmåner. Är du osäker på vilket förbund du borde höra till? Fråga förtroendemannen eller arbetskamraterna eller kolla facket.fi.

Förtroendeman

På arbetsplatsen representeras facket och arbetstagarna av förtroendemannen. Hon eller han bevakar dina rättigheter och förhandlar med arbetsgivaren om problem som uppstår.

Företagshälsovård

Varje arbetsgivare är skyldig att ordna företagshälsovård åt sina anställda. När du börjar ett nytt jobb ska du genomgå en anställningsundersökning.

Inhyrd arbetstagare

En person som är anställd av ett bemanningsföretag men jobbar för ett annat företag kallas för en inhyrd arbetstagare. Som inhyrd arbetstagare har du rätt till bl.a. företagshälsovård precis som andra arbetstagare. Se till att du får ordentlig introduktion i dina arbetsuppgifter. Skriv också upp hur mycket du har jobbat och kolla att du får den lön du har rätt till.

Kollektivavtal

I kollektivavtalet står vilken lön du ska ha och vilka andra villkor som gäller. Kollektivavtalet ska finnas framme på varje arbetsplats, och många finns också på finlex.fi.

Lön

Minimilönen bestäms i kollektivavtalet. Arbetsgivaren måste betala in lönen på ditt bankkonto och ge dig en lönespecifikation. Om du har fått fel lön måste du meddela arbetsgivaren om det.

Lön för sjuktid

Enligt lagen har du rätt till lön också när du är sjuk. Om du har varit anställd i minst en månad ska du få full lön den dag du insjuknar och följande nio vardagar. Om du har varit anställd i mindre än en månad får du hälften av lönen. I kollektivavtalen har man ofta avtalat om bättre villkor.

Olycksfallsförsäkring

Arbetsgivaren är skyldig att teckna en olycksfallsförsäkring för varje anställd. Den ersätter olyckor som sker på jobbet och under resan till och från jobbet, samt sjukdomar som uppstår p.g.a. jobbet.

Permittering

Om arbetsgivaren permitterar sina anställda avbryts både arbetet och löneutbetalningen. Den som hör till en arbetslöshetskassa kan få dagpenning under permitteringen.

Prövotid

När man ingår ett arbetsavtal kan man komma överens om en prövotid som i dagsläget får vara högst sex månader. Vid en tidsbunden anställning får prövotiden vara högst hälften av den tid anställningen gäller.

Semester

Du tjänar alltid in semester när du jobbar. När du jobbar minst 14 dagar eller 35 timmar under en kalendermånad har du rätt till semester med lön i minst två dagar.

Semesterersättning

Om du inte kan ta ut din semester ska du istället få semesterersättning i pengar. Rätten till semesterersättning börjar redan efter sex timmars anställning.

Svartjobb

Det är en dålig idé att jobba svart. Du går miste om semesterersättning, har inget uppsägningsskydd, tjänar inte in pension, har inte rätt till arbetslöshetsersättning och har inget försäkringsskydd om det händer en olycka.

Uppsägning

Både arbetsgivaren och arbetstagaren måste följa uppsägningstiderna som bestäms i kollektivavtalet.

Mer information om dina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet

Arbetsmarknadsnyckeln.fi
JobDax
Arbetslivets spelregler