Other languages

Rådgivning för invandrare om spelreglerna i arbetslivet

Den avgiftsfria rådgivningen för invandrare på numret 0800 414 004 är öppen måndag till torsdag kl. 9–11 och 12–15. Juristen svarar också på frågor per e-post på adressen workinfinland@sak.fi.

Vår webbplats betjänar dig på svenska, finska och engelska. Men det finns basuppgifter om arbetslivet också på nio andra språk.

Trabajo en Finlandia
工作在芬兰
การทำงานในประเทศฟินแลนด์
Arbeiten in Finnland
العمل في فنلندا
Работа в Финляндии
Travailler en Finlande
Töötamine Soomes
Ka shaqaynta wadanka Finland dhexdiisa

Nytt jobb

Basfakta

Det är viktigt att anställningsförhållandet är i skick redan i början av en anställning. Det lönar sig att skriva in dig i facket och göra upp arbetsavtalet skriftligt, bland annat.

Anställnings upphörande
Anställningens ABC
Att söka jobb
Arbeta utomlands
Arbetslöshet
Sommarjobb

Intressebevakning

FFC-styrelsen

Förhandlingsverksamheten på arbetsmarknaden bygger på Internationella Arbetsmarknadsorganisationen ILO:s principer. Enligt dem skall intresseorganisationerna kunna bedriva gemensam avtalsverksamhet och intressebevakning.

Centralorganisationer
Arbetskonflikter
Samarbetsförfarande
Avtal
Förtroendevalda

Problem på jobbet?

Problem på jobbet?

Om det uppstår problem till exempel med löneutbetalningen eller anställningsvillkoren ska du alltid först diskutera med arbetsgivaren. Ofta kan problemen lösas genom förhandlingar.

Rådgivning för invandrare