SAK toivoo hallituksen toteuttavan kehysriihessä leikkausten sijaan työllisyyttä lisääviä rakenneuudistuksia.

– Vaikka kaikki parhaista työllisyyskeinoista eivät ehdi auttaa hallitusohjelman työllisyystavoitteen saavuttamisessa, se ei voi olla syy jättää käyttämättä niitä, SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta huomauttaa.

Pelkästään kannustinloukkuja purkamalla voi syntyä hänen laskelmiensa mukaan jopa 30 000 uutta työpaikkaa.

– Työehtojen ja sosiaaliturvan heikentäminen on julma kannustin. Pehmeisiin, mutta tehokkaisiin keinoihin löytyy varoja esimerkiksi varakkaita suosivasta veropolitiikasta, johon hallitus käyttää melkein 500 miljoonaa euroa tällä vaalikaudella.

Naisten työllisyysastetta nostaa perhevapaiden uudistaminen SAK:n kustannusvapaan mallin mukaisesti sekä esimerkiksi päivähoitomaksujen alentaminen.

– Suomella ei ole varaa ylläpitää rakenteita, jotka estävät naisten työssäkäynnin, Kaukoranta painottaa.

Matalapalkkaisen työn vastaanottamisesta tekee houkuttelevampaa SAK:n ehdotus poistaa 80 prosentin työaikarajoitus sovitellun päivärahan maksamiselta.

– Sovitellun päivärahan maksaminen kokoaikatyöstä lisää työnhakijan luottamusta toimeentuloonsa, kun työnhakija tietää tulojensa kasvavan varmasti työllistymisen myötä.

Hinkkaamisen sijaan katse kohti tulevaisuutta

Suomen suurin palkansaajajärjestö kaipaa hallitukselta kestävää kasvua tukevia sijoituksia koulutukseen, tutkimukseen ja Tekesin suoriin tukiin.

– Kustannuskilpailukyvyn hinkkaamisen sijaan hallituksen on pohdittava Suomen pitkän aikavälin menestystä. Se perustuu työntekijöiden osaamiseen ja vientiä edistäviin innovaatioihin, SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta evästää.

Koulutukseen sijoittamalla hallitus varautuu talouskasvun lisäksi yritysten tuleviin työvoimatarpeisiin.

– Kohtaanto-ongelmaa helpottaa esimerkiksi alanvaihtoon räätälöidyt opintokokonaisuudet sekä avoimen yliopiston tapaiset avoimet ammattiopistot. Tulevaa työllisyyttä tukee myös oppivelvollisuusiän pidentäminen toiselle asteelle.

Luottamus tekee rohkeaksi – SAK:n tavoitteet puoliväliriiheen 20172019 -esite.

Pääekonomisti Ilkka Kaukorannan kalvot: SAK:n keinot työllisyyden parantamiseksi.

Puheenjohtaja Jarkko Elorannan kalvot: Työmarkkinoiden ajankohtaiset asiat ja hallituksen puoliväliriihi.

Yhdeksän kannustinloukkuja – ja SAK:n ratkaisut niihin.

SAK:n aikuiskoulutusuudistus.

SAK:n perhevapaauudistus.

Kuuden kohdan työllisyyspaketti.