SAK edellyttää hallitukselta arvioita työaikalain uudistamisen vaikutuksesta perheen ja työelämän yhteensovittamiselle.

Anu-Tuija LehtoSuomen suurin palkansaajakeskusjärjestö painottaa parhaillaan työaikalakia uudistavassa työryhmässä muutostarpeita myös tasa-arvon näkökulmasta.

– Miesvaltaisilla aloilla on havahduttava tarpeeseen tukea työntekijän perhe-elämää ja sitä kautta myös naisten urakehitystä. Perhemyönteiset työpaikat lisäävät yhteiskunnan kokonaishyvinvointia. Myös työnantaja hyötyy, kun riittävä työstä palautuminen lisää tuottavuutta, SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto painottaa.

– Uudistamista pohtivan työryhmän olisi tärkeää löytää aikaan ja paikkaan sidottuun työhön keinoja, joiden avulla työntekijät voivat nykyistä joustavammin käydä töissä. Työpaikalla olon sijasta tulee painottaa työn tuloksia.

Perheiden arkea tukevat SAK:n lakimiehen Anu-Tuija Lehdon mukaan työaikajoustot  kuten liukuva työaika, työaikapankit ja lomatoiveiden huomioiminen.

– Työnantajan kannattaa kartoittaa henkilöstön tarpeet ja sovitella erilaisia joustoja paikallisesti.

– Työaikapankkeja on käytössä toistaiseksi valitettavan vähän. Työpaikat tarvitsevat myös valmiita malleja, jotta kaikkien ei tarvitse keksiä omaa työaikajärjestelmää.

Työn tarjoamisesta ennakoivampaa, odottelusta korvaus

Työaikalain uudistamista pohtivassa työryhmässä on SAK:n mielestä etsittävä ratkaisuja esimerkiksi pätkätyöläisten ongelmiin työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseksi.

Työn tarjoamisesta on tehtävä nykyistä ennakoivampaa ja odottelusta tulee maksaa korvaus.

– Töiden ennakoiminen on tärkeää myös tasa-arvon näkökulmasta. Naiset ovat miehiä useammin matalapalkkaisissa pätkätöissä. Perheiden arjen suunnittelua auttaa jo se, että työtuntien määrä on tiedossa.

Sunnuntaina vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Työaikalain uudistamista käsittelevän työryhmän työn on määrä päättyä kesäkuussa.