Perhe-eläkkeiden ajanmukaistamista pohtinut työryhmä vahvistaisi lasten asemaa ja yksinkertaistaisi eläke-etuuksia. Kolmikantaisen työryhmän selvitys perhe-eläketurvan päivittämiseksi julkaistiin tänään.

Työryhmä on luonnostellut selvityksessä kolme erilaista kehittämismallia, joiden pohjalta työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvaa voisi päivittää. Kaikissa malleissa eläke-etuuksia saavat nykyistä useammin lapset ja lapsiperheet.

Perhe-eläkkeitä pohtinut työryhmä harkitsisi esimerkiksi lapseneläkkeen päättymisiän nostamista ja leskeneläkkeen maksamisen ulottamista avopuolisolle, jos perheessä on alaikäisiä lapsia.

Mikään työryhmän vaihtoehdoista ei vaikuta nyt maksussa oleviin eläkkeisiin, vaan pikemminkin nuorempien ikäluokkien tuleviin perhe-eläkkeisiin.

Selvityksen tekemisestä sovittiin neuvoteltaessa eläkeuudistuksesta, joka tuli voimaan tänä vuonna.

"Työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvan kehittämisvaihtoehtoja" -selvitys