Pääkaupunkiseudun viranomais- ja neuvontapalvelut ulkomaalaisille ja heitä työllistäville työnantajille löytyvät pian yhdestä osoitteesta Helsingissä.

Joulukuussa Uudenmaan maistraatin tiloissa käynnistyvässä International House Helsingissä aloittaa aluksi Uudenmaan maistraatti, Verohallinto, Kela, Helsingin kaupungin maahanmuuttajaneuvonta, Uudenmaan TE-toimisto, Eläketurvakeskus ja Helsingin seudun kauppakamarin työnantajien neuvontapalvelu.

Myös SAK:n maksuton Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta on osa kansainvälisen palvelukeskuksen toimintaa, kun pilottikokeilua laajennetaan edelleen lähitulevaisuudessa. Palvelupilottia koordinoi Helsingin kaupunki.

– Jotta alku työelämässä ei jumiutuisi väärinkäsityksiin, tarvitsevat ulkomaalaiset työntekijät palvelumme kaltaista helposti lähestyttävää ja maksutonta juridista työsuhdeneuvontaa, maahanmuuttopolitiikan asiantuntijan Eve Kyntäjä painottaa.

– Suomeen juuri muuttaneen työllistymistä tukee, jos hän löytää palvelut samasta paikasta. Maahanmuuttajien ja heitä työllistävien työnantajien palvelut sijaitsevat tällä hetkellä hajallaan ympäri pääkaupunkiseutua.

SAK:n Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan maksuttomille neuvoille on selvästi tarve, sillä ensimmäisen vuoden jälkeen yhteydenotot ovat kaksinkertaistuneet.

Yhteydenottojen perusteella Kyntäjä arvioi, että Suomeen saapuneet ulkomaalaistaustaiset työntekijät eivät välttämättä tunne työelämän pelisääntöjä.

– Palveluumme yhteyttä ottaneet kysyvät esimerkiksi työsopimuksesta tai siitä, millaista korvausta heidän kuuluu saada työstään. 

– Myös kieliongelmat haittaavat alkua työelämässä. Monilla yhteydenottajille on ollut esimerkiksi vaikeuksia ymmärtää suomenkielisen työsopimuksen sisältöä, jonka hän toivoo lakimiehemme kääntävän englanniksi.

SAK:n Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta on osa Helsingin kaupungin koordinoimaa Töissä Suomessa -hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on ollut International House Helsingin käynnistäminen. Hankkeeseen osallistuvat myös Vantaan ja Espoon kaupungit, Uudenmaan TE-toimisto, Uudenmaan ELY-keskus, Helsingin seudun kauppakamari ja Moniheli ry. Elokuussa 2018 päättyvää hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Uudenmaan liitto.

International House Helsinki kokoaa maahanmuuton alkuvaiheen työelämälähtöiset palvelut -tiedote Helsingin kaupungin nettisivuilla

SAK:n kymmenen ehdotusta maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen helpottamiseksi

SAK:n Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta