SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ehdottaa Suomeen uutta, työmarkkinoiden pyöreää pöytää.

– Esitän, että Suomeen perustettaisiin talousneuvostoa vahvempi hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen pyöreä pöytä. Sen päätehtävä olisi sovittaa yhteen hallituspolitiikkaa ja työmarkkinoiden päätöksentekoa.

– Näen, että tällainen kokoonpano – jos ja kun se saataisiin toimivaksi – olisi ehdottomasti pienen ja avoimen euromaan etu.

Suomen suurimman palkansaajajärjestön puheenjohtaja muistuttaa, ettei hallituksen, etujärjestöjen ja Suomen Pankin edustajista muodostetulla talousneuvostolla ole varsinaista päätösvaltaa.

– Työn muutos digitalisaatioineen ja tekoälyineen, sosiaaliturvan uudistaminen, monimutkaistuva kansainvälinen kauppa ja talous eivät ainakaan vähennä tarvetta sovittaa yhteen yhteiskunta-, työmarkkina- ja talouspolitiikkaa.

Elorannan mielestä uudenlaisen pyöreän pöydän voisi synnyttää heti eduskuntavaalien jälkeen. Vappupuheessaan Vaasassa ja Kokkolassa SAK:n puheenjohtaja painotti myös tarvetta selkeyttää hallituksen ja työmarkkinoiden suhdetta.

– Kolmikantainen asioiden valmistelu ja sopiminen on edelleen hyvä ja kestävä tapa uudistaa työelämää ja sosiaaliturvaa. Tarvitaan luottamusta, ja SAK rakentaa tulevaisuuteen katsovaa luottamusyhteiskuntaa. Odotamme nykyiseltä ja tulevilta hallituksilta samaa.

Jarkko Elorannan koko vappupuhe