Pakkoyrittäjyys ja nollatuntisopimukset siirtävät yrittäjäriskin väärään paikkaan. Ei voi olla niin, että voitot käärii työnantaja mutta riskit kuittaa duunari, painottaa SAK:n edustajisto.

Edustajiston mukaan palkkoja on talouden kääntyessä kasvuun varaa korottaa ja palkansaajien on saatava oikeudenmukainen osuutensa talouskasvusta. Myös solidaarista palkkapolitiikkaa tarvitaan, jotta sukupuolten palkkaerot ja työssäkäyvien köyhyys saadaan kuriin.

Edustajisto kehottaa hallitusta kiinnittämään huomiota itsensätyöllistäjien heikkoon asemaan työmarkkinoilla. Myös nollatyösopimusten käyttöä on rajoitettava.

Ammatillisen koulutuksen laatu turvattava

Edustajisto on huolissaan ammatillisen koulutuksen laadusta, kun työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätään. Työpaikoilla pitää olla valmius ottaa opiskelijoita vastaan ja työpaikkaohjaajien on saatava koulutusta tehtävän hoitamiseen sekä korvaus tekemästään työstä.

- Työelämän muutoksessa tarvitaan yleisiä taitoja ja valmiuksia, joiden pohjalta ihmisellä on mahdollisuus eheään työuraan ja tarvittaessa uuden ammatin opiskeluun. Tätä ei pidä ammatillisen koulutuksen uudistuksessa unohtaa.

Edustajiston päätöslausuma.

Edustajiston kokouksen kaikki esitykset ja päätökset löytyvät täältä.