Maahanmuuttajien työllistymistä nopeutetaan työpaikan tarpeisiin räätälöidyllä kotouttamiskoulutuksella. SAK:n maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Eve Kyntäjä suhtautuu työ- ja elinkeinoministeriön kokeiluun varovaisen myönteisesti.

Eve Kyntäjä toivoo, että kolmevuotinen kokeilu tarjoaa Suomessa jo oleville maahanmuuttajille väylän nopeaan työllistymiseen ja lievitystä työvoiman kohtaanto-ongelmaan.

– Kokeilun tavoitteet ovat kannatettavia. Nopea työllistyminen auttaa kotoutumaan ja ehkäisee syrjäytymistä. Kotouttamiskoulutus voi pahimmillaan kestää jopa puolitoista vuotta, ja maahanmuuttaja työllistyy vasta vuosia koulutuksen jälkeen.

Ministeriön tavoin myös SAK on korostanut, että kieli- ja muu kotouttamiskoulutus sekä työssäoppiminen on hyvä yhdistää.

Ministeriön tavoite on 2 500 maahanmuuttajan työllistäminen kolmen vuoden aikana. Euroopan investointirahasto sijoittaa kokeiluun 10 miljoonaa euroa, rahaa on kerätty myös yrityksiltä. Euroopassa ei ole aiemmin toteutettu vastaavaa hanketta.

Toteutuuko yhdenvertainen kohtelu?

Eve Kyntäjä huomauttaa, että yritysten näkökulmasta kokeilussa on kyse paitsi työvoimapulan paikkaamisesta myös voiton tekemisestä. Jos hankkeen tavoitteet saavutetaan, sijoittajille palautetaan heidän pääomansa ja sille maksetaan kohtuullinen tuotto.

– Pitää tarkkaan seurata, että maahanmuuttajia kohdellaan työpaikalla yhdenvertaisesti ja palkat maksetaan työehtosopimuksen mukaan.

Kyntäjä pohtii myös sitä, mitä työntekijälle tapahtuu sitten, kun kolmen vuoden kokeilu on ohi.

– Loppuuko työsuhde ja otetaanko työpaikalle uusi maahanmuuttaja saman työllistämismallin mukaisesti?

Onko työpaikoilla riittävästi osaamista?

Eve Kyntäjä muistuttaa, että maahanmuuttajien perehdytys edellyttää työpaikoilta resursseja ja monikulttuurista osaamista.

– Maahanmuuttajat ovat heterogeeninen ryhmä. Osalla tänne tulleista on koulutusta ja vankka ammattiosaaminen sekä kielitaitoa. Heidän osaamistaan pitäisi hyödyntää nykyistä enemmän.

Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa toteutettavaan kokeiluun osallistuu yrityksiä aloilta, joilla on vaikeuksia löytää työvoimaa. Mukana on yrityksiä teollisuudesta sekä rakennus- ja palvelualalta.

Kokeilu on osa hallituksen laajempaa tavoitetta yksityistää työvoimapalveluita. Se laajenee ensi syksynä nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen.

Pirjo Pajunen