Koulutus- ja konsulttiyritys Sovelto sekä SAK ovat käynnistäneet yhteistyön suomalaisten digitaitojen parantamiseksi.

Mikko KoskinenSAK:n koulutusasioiden päällikkö Mikko Koskinen huomauttaa Suomessa olevan jopa 600 000 työikäistä henkilöä, joiden valmiudet tietotyöhön ovat erittäin rajalliset.

– Samaan aikaan yhä useammassa työpaikassa vaaditaan kuitenkin kykyä käyttää digitaalista teknologiaa. Puutteelliset digitaidot hankaloittavat satojen tuhansien ihmisten työnsaantia.

Työnantajien investoinnit henkilöstökoulutukseen ovat romahtaneet vuodesta 2008. Aikuiskoulutuspalveluita käyttävät eniten jo valmiiksi korkeasti koulutetut, ja iso osa aikuisväestöstä jää kokonaan ilman jatkuvaa koulutusta.

SAK on esittänyt yhdeksi ratkaisuksi perustaitotakuuta, joka perustuisi työntekijöiden ja työttömien osaamiskartoitukseen.

– Työnantajat ja työvoimaviranomaiset ohjaisivat osaamiskartoituksen perusteella koulutukseen ne, joiden digitaidoissa ja muissa perustaidoissa on puutteita, Mikko Koskinen kertoo.

Sovelto on osana yhteistyötä luomassa verkossa toimivaa palvelua, jonka avulla kuka tahansa voi opiskella omaan tahtiinsa työmarkkinoilla tarvitsemiaan taitoja.

– Menetelmänä on videoiden ja verkkopohjaisten harjoitusten yhdistelmä, joka sopii käytettäväksi niin työaikana konkreettisen tehtävän ohessa kuin omana aikana rauhallisesti keskittyen, Sovelton senior-konsultti Petteri Kallio selvittää.

Sovelton tuottaman veloituksettoman oppimateriaalin alustana toimii www.digitaidot.fi-sivusto.

Sovelto ja SAK julkistivat perjantaina Digiajan työelämävalmiudet – kaikille kätevästi -raportin, joka luotaa ajankohtaisia osaamishaasteita. Raportissa esitetään vaihtoehtoja digitaitojen tuomiseksi helposti jokaisen ulottuville.

Raportti on osa SAK:n omaa Mahdollisuuksien aika -hanketta. Hanke selvittää digitalisaation, globalisaation sekä ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ehtymisen vaikutuksia työelämään ja palkansaajien arkeen. Neljä vuotta kestävä hanke keskittyy joka vuosi kahteen teemaan, joista ensimmäisenä on vuorossa koulutus.