Epätyypillistä työtä tekevässä SAK:n esimerkkiperheessä tulot nousevat lähivuosina reilut 260 euroa, jos vastikään sovittu työllisyys- ja kasvusopimus toteutuu.

Perheen äiti Noora työskentelee osa-aikaisena myyjänä marketin kassalla. Hän saa ensimmäisen palkankorotuksensa syyskuun alussa 2014 ja toisen vuoden myöhemmin.

Noora on tehnyt aiemmin kokoaikatyötä ja saa siksi soviteltua päivärahaa korvaamaan tulojen menetystä. Kun palkka nousee, soviteltu päiväraha pienenee vastaavasti. Palkankorotuksia enemmän Nooran ansioihin vaikuttavat siis työttömyysturvan parannukset: hänen soviteltu päivärahansa nousee ensi vuoden alussa 516 eurosta 747 euroon. Hänen ansionsa nousevat siis 231 euroa.

Keikkabasistina työskentelevän Pawelin tulot nousevat lähivuosina yhteensä 30,50 euroa. Hän saa 20 euron palkankorotuksen helmikuun alussa 2015, jolloin hänen palkkansa nousee 2 626 euroon. Vuoden kuluttua hän saa 0,4 prosentin korotuksen, joka nostaa ansiot 2 636,50 euroon.

Korotukset toteutuvat, jos alakohtaiset työehtosopimukset syntyvät työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta. Tämä selviää lokakuussa. Nooraan sovelletaan kaupan alan työehtosopimusta, Pawel kuuluu ravintolamuusikoiden työehtosopimuksen piiriin.

Tutustu tarkemmin Nooran ja Pawelin elämään!