SAK:laista keskipalkkaa ansaitsevan perheen kuukausitulot kasvavat työllisyys- ja kasvusopimuksen myötä 61 eurolla seuraavan parin vuoden aikana.

Palkansaajille tulee kaksi palkankorotusta, joiden ajankohta vaihtelee työehtosopimuksen voimassaoloaikojen mukaan, jos alakohtaiset työehtosopimukset syntyvät työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta.

Kodinhoitaja Sarin palkka on nyt 2 490 euroa kuussa. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan hänen palkkansa nousisi heinäkuun alussa 20 eurolla ja vielä vuotta myöhemmin 0,4 prosenttia. Hänen palkkansa olisi siis heinäkuusta 2015 alkaen 2 520 euroa kuussa. Sarin korotukset ajoittuvat kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Koneistaja-isä Tommi kuuluu teknologiateollisuuden sopimuksen piiriin. Hänen palkkansa nousisi ensi maaliskuusta alkaen 2852 eurosta 2872 euroon ja vuoden päästä siitä vielä 2883 euroon.

Perheen kokonaisansiot kasvaisivat vajaan parin seuraavan vuoden aikana noin 5 340 eurosta reiluun 5 400 euroon kuussa.

Kolmannen kauden korotuksista sovittava kesällä 2015

Työllisyys ja kasvusopimuksessa sovittiin kahdesta palkankorotuksesta, joista ensimmäinen on euromääräinen (20 e) ja toinen prosenttiperusteinen (0,4 %). Sopimuksen kolmas vuosi on ehdollinen, eli sopimus on irtisanottavissa kahden vuoden jälkeen, jos palkankorotuksista ei päästä sopuun. Neuvottelut kolmannen vuoden korotuksista on käytävä kesäkuun 2015 puoliväliin mennessä.

Nyt sovitut palkankorotukset ovat hyvin maltillisia. Palkankorotusten lisäksi palkansaajien ostovoimaa tukee valtion lupaama verohelpotus. Palkansaajan nettotulot kuitenkin kasvavat inflaatiota hitaammin, eli ostovoima heikkenee.

Sari ja Tommi ovat kuvitteellisen SAK:laisen keskiarvoperheen vanhemmat. Tommi ansaitsee suunnilleen SAK:laisella alalla työskentelevän miehen keskiarvopalkkaa – Sari puolestaan naisen. Heillä on kaksi lasta, joista toinen asuu vielä kotona. Lue lisää heidän perheestään.