SAK:n hallitus haluaa puretut keskusjärjestösopimuskirjaukset työehtosopimuksiin hyvissä ajoin ennen alakohtaisten työehtoneuvottelujen aloittamista.

Jäsenliitot aloittavat neuvottelut työehtosopimuksen uusimisesta vasta sen jälkeen, kun alan sopimukseen on siirretty keskusjärjestösopimusten kirjaukset. Ensimmäiset SAK:laiset työehtosopimukset umpeutuvat syyskuun lopussa.

– Osa liitoista on jo käynyt keskusteluja keskusjärjestösopimuksista ja esimerkiksi kaupan alalla neuvottelutulos on saatu aikaan. Muiden työnantajaliittojen pitää seurata ripeästi kaupan esimerkkiä, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kehottaa.

Suomen suurin palkansaajakeskusjärjestö muistuttaa, että Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n yksipuolisesti irtisanomat keskusjärjestösopimukset koskevat palkansaajien työehtojen kulmakiviä, kuten lomaoikeutta ja irtisanomissuojaa.

– Keskusjärjestösopimukset ovat useilla aloilla turvanneet muun muassa työntekijöiden oikeuden lomarahaan ja asialliseen irtisanomismenettelyyn. Ilman varmuutta niiden säilymisestä ei ammattiliitoilla ole mahdollisuuksia aloittaa neuvotteluja työehtosopimusten uudistamisesta.

EK:n irtisanomat sopimukset ovat luoneet perustan työpaikoilla tapahtuvalle sopimiselle säännellessään esimerkiksi yhteistoimintamenettelyä ja luottamushenkilöiden oikeuksia.

– EK:n päätös oli takaisku suomalaiselle sopimuskulttuurille. On hankalaa lähteä lisäämään paikallista sopimista, kun työnantajat rapauttavat luottamusta osapuolten väliltä, Eloranta toteaa.

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta arvioi yhteistyön ja koordinaation lisääntyvän tulevilla sopimuskierroksilla sekä SAK:laisten liittojen että palkansaajien keskusjärjestöjen kesken.

– Työnantajat näyttävät viimeaikaisten kannanottojensa perusteella pyrkivän työehtojen pirstaloimiseen eri aloilla. Palkansaajien aseman turvaaminen vaatii siksi vahvaa yhteispeliä.