Irtisanomisia ja yhteistoimintaneuvotteluja kuvaavat lukemat olivat alkuvuonna 2017 alimmillaan kuuteen vuoteen.

Yt-neuvottelujen alaisten ja irtisanottujen työntekijöiden määrät ovat viimeksi olleet yhtä pienet vuonna 2011. Myös neuvotteluissa ilmoitettu henkilöstön vähennystarve oli tammi–maaliskuussa poikkeuksellisen alhainen: vuoden 2011 jälkeen yhtä matala lukema on ollut vain kerran, viime vuoden kolmannella neljänneksellä.

Yt-neuvottelujen piirissä oli alkuvuonna 9 213 palkansaajaa, kun vastaava luku vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä oli 24 789. Henkilöstön vähennystarpeeksi ilmoitettiin tammi–maaliskuussa 2 058 työntekijää (viime vuonna 3 226).

Matti TukiainenSAK:n johtaja Matti Tukiainen toteaa monien muidenkin mittareiden kertovan Suomen talouden myönteisestä käänteestä.

– Tavaraviennin ja investointien elpymisestä on jo selviä merkkejä. Myös matkailuala on Suomessa hyvässä kasvussa.

Tukiaisella on selkeät evästykset hallituksen puoliväliriiheen: Suomi tarvitsee pitkäjänteisiä taloutta ja työllisyyttä vahvistavia toimia.

– Suomen tärkein kilpailuvaltti on osaavat ihmiset. Heidän työllistymistään on tuettava aikuiskoulutukseen ja työttömien palveluihin satsaamalla. Myös nuorten ammatillista koulutusta on vahvistettava.

Potkujen määrä lähes puolittui

Tammi–maaliskuussa irtisanottiin yhteensä 1 233 palkansaajaa, mikä on lähes puolet vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna (2 176). Eniten potkuja antoi Kesko, joka irtisanoi 206 Valintatalojen ja Siwojen työntekijää.

Suurimmasta henkilöstön vähennystarpeesta ilmoitti alkuvuonna Transval Services Oy. Maaliskuussa alkaneiden yt-neuvottelujen tavoitteena on vähentää 470 työntekijää S-ryhmän Kilon logistiikkakeskuksessa.

SAK julkaisee nettisivuillaan tilastot yt-neuvotteluista, lomautuksista ja irtisanomisista neljä kertaa vuodessa. Tiedot SAK kerää pörssitiedotteista ja muista julkisista lähteistä. Tilastot eivät sisällä kuntien tietoja.

www.sak.fi/irtisanomistilastot