Irtisanomisten määrä kasvoi viime vuonna lähes 50 prosenttia. Vuonna 2012 irtisanottiin yli 15 800 työntekijää, kun vuonna 2011 vastaava luku oli noin 10 600.

Määrä on toiseksi suurin vuosien 2006–2012 välillä, jolloin SAK on kerännyt irtisanomistietoja. Enemmän irtisanottuja oli vain vuonna 2009, yhteensä lähes 20 000.

Myös yhteistoimintaneuvottelujen kohteena olevien työntekijöiden määrä kasvoi viime vuonna selvästi nousten yli 104 000:een. Vastaava luku oli vuonna 2011 noin 56 000.

Nokia irtisanoi eniten

Eniten työntekijöitään irtisanoivat viime vuonna Nokia (yhteensä 3 700 työntekijää), Nokia Siemens Networks (624), Tieto (545) ja Finnair (480). Kaikkiaan pörssiyhtiöiden osuus kaikista irtisanomisista oli noin 55 prosenttia.

Isoja yt-neuvotteluja käytiin viime vuonna lisäksi muun muassa Metsossa (yli 6 000 työntekijää yt:n piirissä), Rautaruukissa (yli 4 800) ja UPM-Kymmenessä (yli 4 500). Rautaruukin ja Metson neuvottelut koskivat lähinnä lomautuksia.

Toimialoista eniten irtisanoi teknologiateollisuus. Toiseksi eniten työntekijöitä irtisanoivat metsäteollisuuden yritykset.

Nyt tarvitaan työvoima- ja elinkeinopoliittisia toimia

SAK:n työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen arvioi, että irtisanomisten painottuminen suurille teollisuusaloille kertoo Suomessa käynnissä olevasta laajemmasta elinkeinorakenteen muutoksesta.

– Tuotantoaan pois Suomesta ovat siirtäneet pois esimerkiksi elektroniikkateollisuuden yritykset, mikä tuntuu selvästi alan työpaikkojen vähenemisenä. Vastaava ilmiö näyttää valitettavasti toistuvan myös telakkateollisuudessa, jossa STX ilmoitti eilen aloittavansa yhteensä noin 2 200 henkilöä koskevat yt-neuvottelut.

– Irtisanottujen työntekijöiden uudelleen työllistymiseksi tarvitaan entistä aktiivisempaa työvoimapolitiikkaa ja työnvälitystä. Rakennemuutoksen tuomiin haasteisiin on puolestaan vastattava järeillä elinkeinopoliittisilla toimilla, Tukiainen vaatii.

SAK:n kokoamat tilastot yt-neuvotteluista, irtisanomisista ja lomautuksista perustuvat pörssitiedotteisiin ja muihin julkisiin lähteisiin. Tilastot löytyvät SAK:n nettisivuilta osoitteesta www.sak.fi/irtisanomistilastot.

Lisätietoja

SAK:n työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen, puh. 0400 600 099