EU-maat ovat sopineet lähetettyjen työntekijöiden työehdoista. Väliaikaisesti toiseen EU-maahan lähetetty työntekijä saa sovun mukaan saman palkan työstään kuin paikallinen vastaava työntekijä.

– Päätös auttaa estämään työehtojen polkumyyntiä. Vähimmäistyöehtojen parantaminen vahvistaa kaikkien työntekijöiden asemaa Euroopassa, SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto toteaa.

 Suomeen päätöksellä ei ole niin paljon vaikutusta, sillä lähetettyjen työntekijöiden työehdot määräytyvät jo nyt pitkälti työehtosopimusten mukaan. Uutta vain on, että työnantajan on maksettava työntekijän matkustamiseen, majoitukseen ja ruokailuun liittyvät kustannukset.

Lopullisen päätöksen lähetettyjen työntekijöiden työehdoista tekevät komissio, neuvosto ja parlamentti neuvotteluissaan myöhemmin.

Työehtoja koskevan päätöksen lisäksi SAK:n lakimies kaipaa EU:lta toimia myös valvonnan parantamiseksi, jotta päätökset vähimmäistyöehdoista pitävät kaikissa jäsenmaissa.

– Tarvitsemme paitsi valvontaa myös ennen kaikkea sitä, että työntekijät ovat tietoisia oikeuksistaan ja uskaltavat vaatia niitä.

Lähetetty työntekijä tarkoittaa työntekijää, jonka työnantaja lähettää töihin toiseen EU-maahan.