Työllisyys- ja kasvusopimus – Sosiaalivakuutusmaksut

3 Sosiaalivakuutusmaksut 2014–2016

3.1 Työttömyysvakuutusmaksut

Vuodelle 2014 työttömyysvakuutusmaksuja alennetaan työttömyysvakuutusrahaston 29.8.2013 päättämän esityksen (pdf) mukaisesti.

3.2 TyEL-maksu

TyEL-maksua korotetaan sosiaalitupon (21.1.2009), työurasopimuksen (22.3.2012) ja vuoden 2013 TyEL-maksua koskevan sopimuksen (14.11.2012) mukaisesti.

Perittävät keskimääräiset työeläkemaksut ovat aikaisempiin sopimuksiin perustuen seuraavat:

  • 2014: 23,6 %
  • 2015: 24,0 %
  • 2016: 24,4 %

Vuoden 2016 maksusta voidaan sopia toisin kohdassa 4.1 mainitun työeläkeuudistuksen yhteydessä. Työeläkemaksuista vuoden 2016 jälkeiseltä ajalta sovitaan neuvoteltaessa kyseisestä eläkeuudistuksesta.