Työllisyys- ja kasvusopimus

SAK ja muut työmarkkinoiden keskusjärjestöt allekirjoittivat 25. lokakuuta 2013 työllisyys- ja kasvusopimuksen. Sopimuksen piirissä on yli 90 prosenttia palkansaajista.

Liittokohtainen neuvottelutilanne

Työllisyys- ja kasvusopimus pähkinänkuoressa

Tavoitteena talouden tervehdyttäminen

 • Työllisyyden lisääminen
 • Palkansaajien tukeminen tasapuolisesti
 • Yritysten kilpailukyvyn parantaminen
 • Yrityksiltä edellytetään maltillisuutta palkitsemisessa

Sopimuksen kesto noin kolme vuotta

 • Uusi sopimus voimaan, kun nykyiset työ- tai virkaehtosopimukset päättyvät
 • Ensimmäinen jakso noin kaksivuotinen:
  – 24 kk, jos nykyinen työ- tai virkaehtosopimus päättyy 2013
  – 22 kk muissa tapauksissa.
 • Toinen jakso enimmillään 15 kk:
  – päättymisaika vaihtelee alakohtaisesti välillä marraskuu 2016 ja tammikuu 2017
  – jos ensimmäinen jakso päättyy marraskuussa 2016 tai myöhemmin, toisen jakson päättymisestä voidaan sopia toisin.

Palkankorotukset kaikille

 • Ensimmäinen yleiskorotus 20 euroa kuukaudessa tai vastaava tuntipalkan korotus:
  – maksetaan, kun uusi työ- tai virkaehtosopimus on ollut voimassa 4 kuukautta
 • Toinen yleiskorotus 0,4 prosenttia:
  – maksetaan vuoden kuluttua ensimmäisestä korotuksesta.
 • Keskusjärjestöt neuvottelevat toisen sopimusjakson korotuksista 15. kesäkuuta 2015 mennessä
  – jos sopua ei synny, sopimukset voidaan irtisanoa alakohtaisesti päättymään ensimmäisen kauden jälkeen.

Sosiaalivakuutusmaksut

 • Vuodelle 2014 työttömyysvakuutusmaksuja alennetaan.
 • Työeläkemaksuja nostetaan aikaisempien sopimusten mukaisesti:
  – vuoden 2016 maksusta voidaan sopia toisin työeläkeuudistuksessa, jossa sovitaan myös myöhemmistä maksuista.

Työeläkeuudistus valmiina syksyllä 2014

 • Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat eläkeuudistuksesta syksyyn 2014 mennessä.
 • Samalla ratkaistaan tasoitusmäärään, Emu-puskuriin ja vanhuuseläkerahastointiin liittyvät kysymykset.
 • Hallitus antaa lakiesitykset eduskunnalle heti eduskuntavaalien jälkeen 2015.
 • Uudistus voimaan viimeistään vuoden 2017 alusta.

Loppiaisen ja helatorstain siirtäminen

 • Työmarkkinakeskusjärjestöt selvittävät kirkon kanssa, voidaanko loppiainen ja helatorstai siirtää lauantaille.
 • Selvitetään, miten siirto vaikuttaisi työaikajärjestelyihin ja onko muutokselle mahdollisuuksia.

Neuvottelujärjestelmän uudistaminen

 • Työmarkkinajärjestöjen työryhmä arvioi neuvottelujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistarpeita syksyn 2014 loppuun mennessä.
 • Tarkastelussa työehtosopimusten velvoittavuus ja noudattaminen, rikkomisesta seuraavat sanktiot, sovittelujärjestelmän ja erimielisyyksien ratkaisumenetelmät, palkankorotukset sopimuksettomilla aloilla.

Työttömille helpotuksia vuoden 2014 alusta

 • Työnteko kannattavammaksi:
  – työtön voi tienata 300 euroa ilman, että se vaikuttaa työttömyysturvaan
  – työttömän yhteenlasketut tulot osa-aikatyöstä ja sovitellusta päivärahasta saavat olla työttömyyttä edeltäneen palkan suuruiset (nykyisin vastaava määrä on 90 % palkasta).
 • Toimeentulo työttömyyden alussa paranee:
  – työttömyyspäivärahan omavastuuaika lyhenee seitsemästä viiteen päivään
  – vähemmän työttömyysrahattomia päiviä.

Selvitys työajan vakiinnuttamisesta työsuhteen ehdoksi

 • Jos tehty työaika ei vastaa työsopimukseen kirjattua työaikaa, joissain tapauksissa tehty työaika vakiintuu työsuhteen ehdoksi.
 • Kolmikantainen työryhmä selvittää kriteereitä, joilla työaika voi vakiintua työsuhteen ehdoksi:
  – työryhmä ehdottaa toimenpiteitä tilanteen selkiyttämiseksi.

Nuorten työllistymisen edistäminen

 • Kolmikantaryhmän täsmennetyt ehdotukset kahdeksan viikon kuluessa::
  – työssä oppimisen esteiden poistaminen
  – oppisopimusmallien kehittäminen
  – palkkatuen yksinkertaistaminen ja tehostaminen, Sanssi-kortin käytön yksinkertaistaminen ja laajentaminen sekä sosiaaliturvan ja työskentelyn yhteensovittamisen parantaminen.

Neuvottelut jatkuvat alakohtaisesti

 • Keskusjärjestöt suosittelevat alakohtaisia neuvotteluja:
  – tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi työaikajärjestelyillä
  – työterveyden ja -hyvinvoinnin edistäminen ja keinot sairauspoissaolojen ja työtapaturmien vähentämiseksi
  – työehtosopimuskeinot työpaikkojen ja yrityksen toiminnan turvaamiseksi sen joutuessa poikkeuksellisiin taloudellisiin vaikeuksiin
  – ikäohjelmien käyttö ja yksilöllisest työurasuunnitelmat työpaikoilla.

Sopimuksen edellytyksenä kattavuus

 • Alakohtaiset työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut käydään kahdeksan viikon kuluessa 25. lokakuuta 2013 mennessä
 • Keskusjärjestöt arvioivat 25. lokakuuta sopimuksen kattavuuden. Jos riittävän moni ammattiliitto on tuolloin neuvottelut työehtosopimuksensa työ- ja kasvusopimuksen pohjalta, toteutuvat myös maan hallituksen tukitoimet.