SAK

Uusi kulma

Uusi kulma työelämään. Sivuilla esitetyt mielipiteet ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta SAK:n kantaa.

Uusimmat kirjoitukset

Saatavuusharkintaa turha demonisoida

TYÖEHDOT
MAAHANMUUTTO
TASA-ARVO
TYÖ
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Jarkko Eloranta | 14.09.2017 15:10
3

Työvoiman saatavuusharkinnasta luopumista perustellaan löysillä heitoilla ja valitettavan usein myös väärillä tiedoilla, kirjoittaa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Erilaisia alustoja

TASA-ARVO
ALUSTATALOUS
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Harri Järvinen | 05.06.2017 11:53

Presidentti Mauno Koivisto loi aikalaisineen Suomesta tasa-arvoisen yhteiskunnallisen alustan. Nykyiset digitaaliset alustat sen sijaan ovat alttiita erilaisille yhteiskunnallisille ongelmille, SAK Harri Järvinen kirjoittaa.

Puolivälin krouvissa

YLEISSITOVUUS
TYÖEHDOT
PALKKANEUVOTTELUT
TASA-ARVO
SOSIAALITURVA
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: SAK | 14.03.2017 12:03

Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi ei olisi tarvinnut palata ajassa sata vuotta taaksepäin, huomauttaa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta Suomenmaassa.

Hallituksen toimet kestävän kehityksen edistämiseksi jäävät niukoiksi

KESTÄVÄ KEHITYS
KÖYHYYS
TASA-ARVO
GLOBALISAATIO
KOULUTUS
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Pia Björkbacka | 14.02.2017 13:23

Hallitus on antanut eduskunnalle selonteon YK:n kestävän kehityksen ohjelman toimeenpanosta. SAK:n Pia Björkbackan mukaan hallituksen toimet eivät riitä ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen.

Hausfrau-idylli näyttää hyvältä vain tilastoissa

TASA-ARVO
TYÖLLISYYS
TYÖELÄMÄ
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Saana Siekkinen, Tapio Bergholm | 01.06.2016 09:40

Ajaako hallitus naisia pois työelämästä, kysyvät SAK:n työelämäasioiden johtaja Saana Siekkinen ja tasa-arvovastaava Tapio Bergholm.

Vuosilomalain huononnukset eivät koske kaikkia

TYÖEHDOT
SAIRASTAMINEN
VUOSILOMA
TASA-ARVO
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Anu-Tuija Lehto | 18.03.2016 12:50
2

Osa työntekijöistä välttää lomalla sairastamisen omavastuun ja perhevapaiden lomakertymien leikkauksen, kertoo SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto. Ulkopuolelle jää esimerkiksi moni julkisten alojen työntekijä.

Perhevapaalta kertyvän loman leikkaus syrjisi naisia

VUOSILOMA
TASA-ARVO
SOSIAALITURVA
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Anu-Tuija Lehto | 02.02.2016 07:26
1

Hallitus hakee säästöjä naisten eduista, mikä lisää sukupuolten välistä palkkaeriarvoisuutta. Lakimuutos ei myöskään huomioi perheiden monimuotoisuutta, SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto kirjoittaa.

Miksi hallitus mätkii vain julkisen sektorin naisia?

TALOUS
TYÖELÄMÄ
TASA-ARVO
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Tapio Bergholm | 06.10.2015 09:40

Yhteisten talkoiden sijaan suurin kurmuutus kohdistuu vain vähemmistöön palkkatyöntekijöistä. Hallituksen ei ole pakko mätkiä vain julkisen sektorin naisia. On olemassa tasapuolisempi, selkeämpi ja oikeudenmukaisempi vaihtoehto, kirjoittaa SAK:n erikoistutkija Tapio Bergholm.

Työttömät, rahojanne tarvitaan taas!

SOSIAALITURVA
TASA-ARVO
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Harri Järvinen | 05.06.2015 09:23
3

Hallituksella on vahva usko, että köyhää kannustetaan antamalla entistä vähemmän ja rikasta kannustetaan antamalla entistä enemmän. Yhteisistä talkoista ei juurikaan voi puhua, SAK:n yhteyspäällikkö Harri Järvinen kirjoittaa.

Palkkasalaisuus estää tasa-arvon toteutumisen

TASA-ARVO
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: SAK | 22.12.2014 09:41

Palkan määräytyminen sukupuolen perusteella on ihmisoikeusrikkomus. Miesten ja naisten palkkaerojen kaventamiseksi on tiedettävä, mitä työtä kukin tekee ja paljonko työstä maksetaan, kirjoittaa SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto.