Yleissitovuus on työmarkkinoiden kuuma peruna

TYÖEHDOT
TYÖLLISYYS
PALKKAUS
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Ismo Kokko | 28.09.2017 14:28

Työehtosopimusten yleissitovuus ja sen suhde minimipalkkoihin, työllisyyteen ja ihmisten toimeentuloon on viime aikoina ollut työmarkkinoiden kuuma peruna. Aiemmin on pidetty selvänä, että tarvitsemme kattavan minimipalkkajärjestelmän, joka turvaa ihmisten toimeentulon. Nyt kuitenkin vaatimukset minimipalkkojen purkamisesta ovat voimistuneet.

Suomen kaltaiselle pienelle avoimelle taloudelle paras tapa järjestää minimipalkat on sopia niistä työehtosopimuksilla. Työehtosopimuksissa on mahdollisuus alakohtaisiin joustoihin, joissa voidaan huomioida tuottavuus ja elinkeinorakenne. Toinen kansainvälisesti yleinen tapa on säätää minimipalkoista lailla.

Työehtosopimuksia on kahdenlaisia: yleissitovia ja normaalisitovia. Yleissitovia työehtosopimuksia on nykyään huomattavasti vähemmän kuin normaalisitovia, mutta niitä joutuvat noudattamaan myös yritykset, jotka eivät ole oman työnantajaliittonsa jäseniä. Yleissitovuuden kriteerit liittyvät alan järjestäytymisasteeseen ja työehtosopimustoiminnan vakiintumiseen.

Yksi suurimmista kysymyksistä yleissitovuudessa on rajankäynti suhteessa työllisyyteen. Aiheuttavatko työehtosopimuksiin kirjatut minimipalkat työttömyyttä? Onko minimipalkoista ihmisille kokonaisuutena enemmän hyötyä kuin haittaa? Yhteisesti sovitut vähimmäispalkat takaavat kuitenkin enemmistölle minimitoimeentulon.

SAK:n kanta onkin, että minimipalkkoja tarvitaan ja niitä tarvitaan nimenomaan turvaamaan palkansaajien toimeentuloa.

Ja jotta työmarkkinoilla ei syntyisi kohtuutonta eriarvoisuutta, on minimipalkkojen ulotuttava myös yleissitovia työehtosopimuksia noudattavaan yrityskenttään. Toinen vaihtoehto on erilaiset yrityskohtaiset liityntäsopimukset, mutta tähän saakka esimerkiksi Suomen Yrittäjät on systemaattisesti kieltäytynyt sopimusyhteistyöstä ammattiyhdistysliikkeen kanssa.

Vaikuttaa siltä, että yleissitovuuden piirissä olevat yksittäiset yritykset, jotka ovat lähes poikkeuksetta alle 10 hengen pienyrityksiä, eivät ole halukkaita lähtemään mukaan sopimustoimintaan omin päin. Omien työehtosopimusten puuttuessa minimiansioiden varmistamiseen jää jäljelle juuri yleissitovuuden tie.

SAK on valmis keskustelemaan vähimmäistyöehtojen kehittämisestä työehtosopimusten avulla, mutta sellaista vaihtoehtoa emme näe, jossa minimiansioita ja -ehtoja ei eri aloilla turvattaisi. Emme myöskään usko, että enemmistö palkansaajista sellaista haluaa.

Kirjoittaja työskentelee SAK:ssa työehtoasioiden asiantuntijana, Twitter: @kokkoismo

KOMMENTOI JA KESKUSTELE AIHEESTA

0 kommenttia