Miksi SAK haluaa tukea lasten varhaiskasvatukseen osallistumista?

PERHE JA TYÖ
SOSIAALITURVA
KOULUTUS
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Tuuli Glantz | 08.11.2017 14:53

Minna Mustonen ja Roberta Fabritius Lapsiperheiden Etujärjestö ry:stä ihmettelevät (HS 8.11.2017), milloin työmarkkinakeskusjärjestöistä tuli lapsen kehityksen asiantuntijoita. Mustonen ja Fabritius viitannevat siihen, että muun muassa SAK on aktiivisesti peräänkuuluttanut varhaiskasvatuspalvelujen laadun takaamista ja jokaisen lapsen tasavertaista mahdollisuutta osallistua varhaiskasvatukseen.

Laadukas varhaiskasvatus antaa hyvät lähtökohdat oppimiseen peruskoulussa ja toisella asteella. Tämä käy ilmi esimerkiksi Opetushallituksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 -ohjeistuksesta. Ryhmäkokojen on oltava pieniä ja varhaiskasvattajia riittävästi, jotta voidaan taata laadukas varhaiskasvatus.

Suomalainen varhaiskasvatus on yksi maailman parhaimpia, erityisesti jos mitataan varhaiskasvatuksen ammattilaisten koulutusta sekä lapsien määrää opettajaa kohden. Silti varhaiskasvatuksen käyttö on meillä vähäistä: vain neljässä muussa Euroopan maassa varhaiskasvatukseen osallistuu Suomea vähemmän 3–5-vuotiaita lapsia.

Miksi siis emme haluaisi tukea lasten varhaiskasvatukseen osallistumista?

Vain neljässä muussa Euroopan maassa varhaiskasvatukseen osallistuu Suomea vähemmän 3–5-vuotiaita lapsia.

Perhevapaissa on monta muuttujaa: lapset, isät, äidit, erilaiset perheet, työ, varhaiskasvatus ja tukijärjestelmä. Kokonaisuus on otettava huomioon. On mietittävä, mitä ja miten yhteiskunnan tulisi tukea perheitä heidän hyvin erilaisissa tilanteissaan ja valinnoissaan.

SAK:n perhevapaamallissa tämä kokonaisuus on otettu huomioon.

Yhteys molempiin vanhempiin on lapsen edun mukaista. SAK:n malli rohkaisee isiä käyttämään perhevapaita pidentämällä korvamerkittyä vapaata sekä lisäämällä joustoja. Malli mahdollistaa yksittäisten perhevapaapäivien pitämisen ja osa-aikaisen työskentelyn, mikä helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja vähentää pitkien yhtäjaksoisten perhevapaiden tarvetta.

Lapsen edun mukaista on myös varhaiskasvatukseen osallistuminen. Riittävän pitkä perhevapaa mahdollistaa lapselle turvallisen hoivan sekä lapsen ja vanhempien välisen kiintymyssuhteen rakentumisen. Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut edistävät lapsen kehitystä.

Kokopäiväinen varhaiskasvatukseen osallistuminen ei kuitenkaan aina ole lapselle paras vaihtoehto. Tämänkin takia SAK haluaa joustavoittaa perhevapaiden käyttöä, jolloin lapsi voisi helpommin osallistua osa-aikaisesti varhaiskasvatukseen ja vanhempi vastaavasti olla joustavasti töissä. Osa-aikainen osallistuminen varhaiskasvatukseen on sitä tärkeämpää mitä nuorempi lapsi on, jotta sopeutuminen täysipäiväisen kotona olon ja varhaiskasvatuksen välillä olisi mahdollisimman helppoa. Lasta voi kuitenkin SAK:nkin mallissa edelleen hoitaa kotona vanhempain- ja hoitorahan turvin, kunnes lapsi on 3-vuotias.

SAK:n perhevapaamalli siis parantaisi mahdollisuuksia perheen ja työn yhteensovittamiseen monin tavoin. Malli lisäisi joustavuutta, kannustaisi lapsen osallistumista varhaiskasvatukseen ja tukisi molempia vanhempia nykyistä tasavertaisemmin.

Tuuli Glantz
SAK:n sosiaalipoliittinen asiantuntija
@TuuliGlantz

KOMMENTOI JA KESKUSTELE AIHEESTA

0 kommenttia

Kirjoittajat

Antila Juha
Antila Juha
Kehittämispäällikkö, SAK
Björkbacka Pia
Björkbacka Pia
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Bergholm Tapio
Bergholm Tapio
Erikoistutkija, SAK
Eloranta Jarkko
Eloranta Jarkko
Puheenjohtaja, SAK
Glantz Tuuli
Glantz Tuuli
Sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAK
Haapakoski Jukka
Haapakoski Jukka
Toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö
Harjula Eija
Harjula Eija
Järjestöpäällikkö, SAK
Hellsten Jari
Hellsten Jari
Lakimies, SAK
Heinikoski Mikko
Heinikoski Mikko
Koulutusasioiden päällikkö
Hievanen Sauli
Hievanen Sauli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Huutola Matti
Huutola Matti
Järjestöjohtaja, hallituksen vpj., SAK
Jouhki Hannu
Jouhki Hannu
Johtaja, SAK
Juntunen Riitta
Juntunen Riitta
Tutkimusasiantuntija, SAK
Järvinen Harri
Järvinen Harri
Yhteyspäällikkö, SAK
Kallinen Kaija
Kallinen Kaija
-
Knape, Rina
Knape, Rina
Kesäduunari-infon päivystäjä 2015
Kokko Ismo
Kokko Ismo
Työehtoasiantuntija, SAK
Korhonen Auli
Korhonen Auli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Koskinen Mikko
Koskinen Mikko
-
Koskinen Timo
Koskinen Timo
Päälakimies. SAK
Kuusisto Aleksi
Kuusisto Aleksi
-
Kyntäjä Eve
Kyntäjä Eve
Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK
Laukkanen Erkki
Laukkanen Erkki
-
Laukkanen Jari
Laukkanen Jari
Opinto-ohjaaja, Pataluodon koulu
Lehmussaari Merja
Lehmussaari Merja
-
Lehto Anu-Tuija
Lehto Anu-Tuija
Lakimies, SAK
Lehto-Komulainen Katja
Lehto-Komulainen Katja
-
Lyly Lauri
Lyly Lauri
-
Metsämäki Janne
Metsämäki Janne
-
Murto Katarina
Murto Katarina
-
Niemi Petri
Niemi Petri
Opinto-ohjaaja, Puropellon koulu
Näätsaari Sinikka
Näätsaari Sinikka
Sosiaaliasioiden päällikkö, SAK
Perimäki Raili
Perimäki Raili
Työympäristöasiantuntija, SAK
Rasinaho Kirsi
Rasinaho Kirsi
Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, SAK
Ristelä Pekka
Ristelä Pekka
Kansainvälisten asioiden päällikkö
Rönni-Sällinen Annika
Rönni-Sällinen Annika
Johtaja, SAK
Siekkinen Saana
Siekkinen Saana
Työelämäasioiden johtaja, SAK
Tanska Minna
Tanska Minna
Lakimies, SAK
Tiensuu Alli
Tiensuu Alli
Korkeakouluharjoittelija, SAK
Tukiainen Matti
Tukiainen Matti
Työ- ja elinkeinojohtaja, SAK