EU-oikeus ei aseta esteitä suomalaiselle yleissitovuudelle

YLEISSITOVUUS
EU
KANSAINVÄLINEN OIKEUS
JÄRJESTÄYTYMINEN
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: SAK | 01.03.2017 11:53

Suomen yleissitovuusjärjestelmä on ollut toistuvasti kritiikin kohteena.

Viimeiseksi Suomen yrittäjät SY on haastanut keskusteluasiakirjassaan yleissitovuuden perustuslain mukaisuuden viittaamalla muun muassa EU:n tuomioistuimen päätöksiin.

Yrittäjien näkökulma jää kuitenkin vaillinaiseksi ja antaa väärän kuvan negatiivisen järjestäytymisvapauden ja elinkeinonvapauden asemasta EU-oikeudessa.

SY:n perusteluissaan käyttämä tuomio (Werhof) koskee työnantajan negatiivista järjestäytymisvapautta eli oikeutta olla kuulumatta työnantajaliittoon. Tapaus liittyy liikkeenluovutukseen, eikä tuomion johtopäätöksiä voi siksi tulkita laajentavasti.

Yleissitovuuden asema suhteessa negatiiviseen järjestäytymisvapauteen käy hyvin ilmi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen viimekesäisestä tuomiosta (Geotech Kancev).

Siinä yleissitovuusmenettelyn ei katsottu puuttuvan työnantajan negatiiviseen järjestäytymisvapauteen edes siinä määrin, että puuttumisen oikeutusta olisi pitänyt arvioida muilla perusteilla. Syynä oli tuomion perustelujen mukaan se, että menettely perustuu työntekijöiden sosiaalisen suojeluun. Sama työntekijöiden suojelu on perustana Suomen yleissitovuusjärjestelmälle.

SY on kyseenalaistanut Suomen yleissitovuusjärjestelmän perustuslainmukaisuuden myös sillä perusteella, että se rajoittaa elinkeinonvapautta.
Tuoreessa tuomiossaan (AGET Iraklis) EU:n tuomioistuin kuitenkin painotti, ettei elinkeinonvapaus ole ehdoton oikeus, vaan sitä voidaan rajoittaa muun muassa työntekijöiden suojelemiseksi. Juuri tämä on suomalaisen yleissitovuuden tarkoitus.

Yrittäjien esimerkkinä käyttämässä tuomiossa (Alemo Herron) kyse on työehtosopimuksen noudattamisesta liikkeen luovutuksen jälkeen. Työehdot määräytyivät julkisella sektorilla neuvottelumenettelyssä, johon yritys ei luovutuksen jälkeen halutessaankaan voinut millään tavoin vaikuttaa.

Tapauksen johtopäätökset eivät sovellu Suomen yleissitovuusjärjestelmän arviointiin, sillä täällä järjestäytymättömillä työnantajilla on mahdollisuus vaikuttaa työehtosopimuksiin liittymällä työnantajaliittoon tai tekemällä yrityskohtaiset työehtosopimukset valtakunnallisen työntekijäjärjestön kanssa.
Kansainvälisen ja kansallisen työoikeuden perusta on aina ollut työntekijöiden suojelussa ja siten väistämättä elinkeinonvapauden rajoittamisessa.

Työntekijöiden suojelun periaatteella onkin vahva asema myös EU-oikeudessa. Vahvempi kuin työnantajien oikeudella olla järjestäytymättä. EU-oikeus ei siis aseta esteitä suomalaiselle yleissitovuudelle.

Annika Rönni-Sällinen
kirjoittaja on SAK:n työehdot osaston johtaja

KOMMENTOI JA KESKUSTELE AIHEESTA

0 kommenttia

Kirjoittajat

Antila Juha
Antila Juha
Kehittämispäällikkö, SAK
Björkbacka Pia
Björkbacka Pia
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Bergholm Tapio
Bergholm Tapio
Erikoistutkija, SAK
Eloranta Jarkko
Eloranta Jarkko
Puheenjohtaja, SAK
Glantz Tuuli
Glantz Tuuli
Sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAK
Haapakoski Jukka
Haapakoski Jukka
Toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö
Harjula Eija
Harjula Eija
Järjestöpäällikkö, SAK
Hellsten Jari
Hellsten Jari
Lakimies, SAK
Heinikoski Mikko
Heinikoski Mikko
Koulutusasioiden päällikkö
Hievanen Sauli
Hievanen Sauli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Huutola Matti
Huutola Matti
Järjestöjohtaja, hallituksen vpj., SAK
Jouhki Hannu
Jouhki Hannu
Johtaja, SAK
Juntunen Riitta
Juntunen Riitta
Tutkimusasiantuntija, SAK
Järvinen Harri
Järvinen Harri
Yhteyspäällikkö, SAK
Kallinen Kaija
Kallinen Kaija
-
Knape, Rina
Knape, Rina
Kesäduunari-infon päivystäjä 2015
Kokko Ismo
Kokko Ismo
Työehtoasiantuntija, SAK
Korhonen Auli
Korhonen Auli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Koskinen Mikko
Koskinen Mikko
-
Koskinen Timo
Koskinen Timo
Päälakimies. SAK
Kuusisto Aleksi
Kuusisto Aleksi
-
Kyntäjä Eve
Kyntäjä Eve
Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK
Laukkanen Erkki
Laukkanen Erkki
-
Laukkanen Jari
Laukkanen Jari
Opinto-ohjaaja, Pataluodon koulu
Lehmussaari Merja
Lehmussaari Merja
-
Lehto Anu-Tuija
Lehto Anu-Tuija
Lakimies, SAK
Lehto-Komulainen Katja
Lehto-Komulainen Katja
-
Lyly Lauri
Lyly Lauri
-
Metsämäki Janne
Metsämäki Janne
-
Murto Katarina
Murto Katarina
-
Niemi Petri
Niemi Petri
Opinto-ohjaaja, Puropellon koulu
Näätsaari Sinikka
Näätsaari Sinikka
Sosiaaliasioiden päällikkö, SAK
Perimäki Raili
Perimäki Raili
Työympäristöasiantuntija, SAK
Rasinaho Kirsi
Rasinaho Kirsi
Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, SAK
Ristelä Pekka
Ristelä Pekka
Kansainvälisten asioiden päällikkö
Rönni-Sällinen Annika
Rönni-Sällinen Annika
Johtaja, SAK
Siekkinen Saana
Siekkinen Saana
Työelämäasioiden johtaja, SAK
Tanska Minna
Tanska Minna
-
Tiensuu Alli
Tiensuu Alli
Korkeakouluharjoittelija, SAK
Tukiainen Matti
Tukiainen Matti
Työ- ja elinkeinojohtaja, SAK