Alustatyö haastaa myös ay-liikkeen

ALUSTATALOUS
JÄRJESTÄYTYMINEN
ITSENSÄ TYÖLLISTÄJÄT
Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Eija Harjula | 07.11.2017 11:12

Suomalainen ammattiyhdistysliike on toiminut työntekijöiden tukena ja turvana, työehtojen kehittäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana jo 110 vuotta. Ajan saatossa työ on muuttunut ja muutos on haastanut myös ay-liikettä.

Miten käy, kun työ silppuuntuu entisestään ja samalla esimerkiksi alustataloudessa perinteinen työntekijä-työnantaja-asetelma katoaa? Löytyykö meiltä ketteryyttä, valmiutta ja ennen kaikkea tahtoa muuttaa omaa ajattelutapaamme ja toimintatapojamme?

Onko ay-liikkeen muutokselle edes tarvetta? Kokoaikainen "perinteinen" työsuhde on kuitenkin edelleen pääasiallinen työsuhteen muoto: miksi siis edes miettiä alustatalouden kaltaisia marginaali-ilmiöitä?

Olemmeko oikeasti osanneet toimia ajassa, ihmisten toiveita ja tarpeita kuunnellen?

Työntekijöiden järjestäytymisaste on Suomessa edelleen maailman huippuluokkaa. OECD:n tilaston mukaan 68,6 prosenttia Suomen palkansaajista kuului ammattiliittoon vuonna 2013. Luku on maailman toiseksi korkein. Samainen tilasto kuitenkin kertoo järjestäytymisasteen pudonneen rajusti vuoden 1993 huippuluvusta, joka oli 80,7 prosenttia.

Järjestäytymisasteen pienenemiselle löytyy monia ay-liikkeestä riippumattomia uskottavia ja perusteltuja selityksiä. Uskallan kuitenkin kysyä, voiko jäsenmäärien laskuun löytyä syytä myös ay-liikkeestä itsestään. Olemmeko oikeasti osanneet toimia ajassa, ihmisten toiveita ja tarpeita kuunnellen? Vai olemmeko sortuneet marginaali-ilmiöajatteluun?

Emme saa kääntää selkäämme alustataloudessa työskenteleville. Miten ay-liike pystyy olemaan myös alustatyöntekijöiden tukena ja turvana? Ja miten alustataloudessa työskentelevien mahdollisuus järjestäytymiseen varmistetaan?

Britanniassa alustataloudessa työskentelevät ruokalähetit ja Uber-kuskit ovat järjestäyneet riippumattomaan IWGB-liittoon. IWGB:n perustivat perinteiseen ammattiliittotoimintaan tyytymättömät prekaaria työtä tekevät aktiivit. Tyytymättömyys ay-liikkeen toimintaan tuli ilmi myös Suomessa tehdyistä alustatalouden työntekijöiden haastatteluissa, joiden mukaan alustatyötä tekevät eivät koe saavansa ammattiliitolta tarvitsemaansa apua.

Juuri Pohjoismailla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet hillitä alustatalouden epäkohtia – meillä kun on totuttu ratkaisemaan asioita yhdessä sopien. Sääntely luo ennustettavuutta ja uudet toimijat joutuvat seuraamaan suurelta osin jo olemassa olevia toimintakehyksiä. Esimerkiksi Tanskassa on luotu "Tanskan malli", jossa alustat sopeutuvat tanskalaiseen järjestelmään eikä päinvastoin 1).

Teemme kuitenkin virheen, jos tarkastelemme alustatyöntekijöiden edunvalvontaa vain järjestelmien kautta. Perinteiset neuvottelumekanismit, työntekijä–työnantajarakenteet, normit ja lainsäädäntö – eivät ne kosketa alustaduunaria.

Britannian TUC:n tutkimus osoittaa, että erityisesti nuoret eivät tunne perusoikeuksiaan työelämässä. He myös uskovat huonojen työehtojen olevan normaali käytäntö. 2) Tällöin on täysin yhdentekevää, kuinka pitkä ja vakiintunut sopimisen kulttuuri maassa vallitsee.

Suomalaisella ay-liikkeellä on nyt momentum. Meidän on päästävä irti perinteisistä järjestämisrajakiistoista ja lähdettävä yhdessä kohtaamaan alustatalouden työntekijöitä. Heitä kuunnellen ja kuullen pystymme rakentamaan parempaa alustatyöelämää.

Epäilemättä vastassa on lainsäädännön haasteita, sisäisiä rajaristiriitoja, harmaita alueita ja monia muita hankaluuksia. Mutta onhan ay-liike aikaisemminkin tehnyt mahdottomasta mahdollisen – yhteisellä tahdolla.

Eija Harjula
SAK:n järjestöpäällikkö
@EijaHarjula

Alustatalous on SAK:n Mahdollisuuksien aika -hankkeen toinen teema vuonna 2017. Teemaa koskevat selvitykset valmistuvat marras- ja joulukuun aikana.

1) LO Danmark (2016): "Platformsøkonomi – lovgivningsmæssige udfordringer og fagbe-vægelsens løsningsforslag" & Altinget (2016): "HK: Det er tid til Den Danske Model 4.0.".
2) Bance, Antonia (2017): "The working lives of the under-30s show the future of work for us all".

KOMMENTOI JA KESKUSTELE AIHEESTA

0 kommenttia

Kirjoittajat

Antila Juha
Antila Juha
Kehittämispäällikkö, SAK
Björkbacka Pia
Björkbacka Pia
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Bergholm Tapio
Bergholm Tapio
Erikoistutkija, SAK
Eloranta Jarkko
Eloranta Jarkko
Puheenjohtaja, SAK
Glantz Tuuli
Glantz Tuuli
Sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAK
Haapakoski Jukka
Haapakoski Jukka
Toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö
Harjula Eija
Harjula Eija
Järjestöpäällikkö, SAK
Hellsten Jari
Hellsten Jari
Lakimies, SAK
Heinikoski Mikko
Heinikoski Mikko
Koulutusasioiden päällikkö
Hievanen Sauli
Hievanen Sauli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Huutola Matti
Huutola Matti
Järjestöjohtaja, hallituksen vpj., SAK
Jouhki Hannu
Jouhki Hannu
Johtaja, SAK
Juntunen Riitta
Juntunen Riitta
Tutkimusasiantuntija, SAK
Järvinen Harri
Järvinen Harri
Yhteyspäällikkö, SAK
Kallinen Kaija
Kallinen Kaija
-
Knape, Rina
Knape, Rina
Kesäduunari-infon päivystäjä 2015
Kokko Ismo
Kokko Ismo
Työehtoasiantuntija, SAK
Korhonen Auli
Korhonen Auli
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, SAK
Koskinen Mikko
Koskinen Mikko
-
Koskinen Timo
Koskinen Timo
Päälakimies. SAK
Kuusisto Aleksi
Kuusisto Aleksi
-
Kyntäjä Eve
Kyntäjä Eve
Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK
Laukkanen Erkki
Laukkanen Erkki
-
Laukkanen Jari
Laukkanen Jari
Opinto-ohjaaja, Pataluodon koulu
Lehmussaari Merja
Lehmussaari Merja
-
Lehto Anu-Tuija
Lehto Anu-Tuija
Lakimies, SAK
Lehto-Komulainen Katja
Lehto-Komulainen Katja
-
Lyly Lauri
Lyly Lauri
-
Metsämäki Janne
Metsämäki Janne
-
Murto Katarina
Murto Katarina
-
Niemi Petri
Niemi Petri
Opinto-ohjaaja, Puropellon koulu
Näätsaari Sinikka
Näätsaari Sinikka
Sosiaaliasioiden päällikkö, SAK
Perimäki Raili
Perimäki Raili
Työympäristöasiantuntija, SAK
Rasinaho Kirsi
Rasinaho Kirsi
Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, SAK
Ristelä Pekka
Ristelä Pekka
Kansainvälisten asioiden päällikkö
Rönni-Sällinen Annika
Rönni-Sällinen Annika
Johtaja, SAK
Siekkinen Saana
Siekkinen Saana
Työelämäasioiden johtaja, SAK
Tanska Minna
Tanska Minna
Lakimies, SAK
Tiensuu Alli
Tiensuu Alli
Korkeakouluharjoittelija, SAK
Tukiainen Matti
Tukiainen Matti
Työ- ja elinkeinojohtaja, SAK