Koulutuksen suunnittelun merkitys kasvaa

KOULUTUS
MUUTOS
Blogi: Tätä mieltä | Kirjoittaja: Tytti Jäppinen | 16.06.2015 13:39

Aiemmin maataloussektorilta siirryttiin teollisuuteen, nyt suuntana on palveluala. Ammatteja katoaa ja uusia syntyy tilalle. Muutos tapahtuu työtehtävien, ei toimialan tai koulutustason mukaan.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on arvioinut, että vuoteen 2030 mennessä työvoiman kysyntä kasvaa 270 000:lla. Ennusteen mukaan tulevaisuudessa tarvitaan tietotekniikan ja rakennusalan asiantuntijoita, sosiaali- ja terveysalan sekä kiinteistöalan ammattilaisia. Työpaikkoja vähenee erityisesti tukku- ja vähittäiskaupasta.

Koulutustarve kasvaa tekniikan ja liikenteen sekä luonnonvara- ja ympäristöaloilla. Suunnittelussa painotetaan korkeakoulutusta. Yleiset työelämätaidot, luova ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu ovat tulevaisuuden avainominaisuuksia. Koulutustasosta riippumatta on kaikille luotava yhtäläiset koulutus- ja kehittymismahdollisuudet. Myös tekemällä oppiminen on arvokasta. Oleellista on, että työpaikalla osataan hyödyntää osaamistasi.

On mahdotonta ennustaa, mitä työpaikkoja Suomessa on vuonna 2030. Tänne jäävien työpaikkojen lisäksi yhtä tärkeää on se, mitä työpaikkoja Suomeen siirretään. Hyviä työpaikkoja ei saada, jollei niihin ole saatavilla osaavaa työvoimaa. Siksi työvoimatarpeiden ja koulutuksen suunnitteluun on panostettava nyt.

 

KOMMENTOI JA KESKUSTELE AIHEESTA

0 kommenttia