Työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen

26.06.2015 08:59

Uuden yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma on oltava viimeistään 1.1.2017 kaikissa yrityksissä, joissa on vähintään 30 työntekijää. Näissä ohjeissa kerrotaan, miten suunnitelma laaditaan. Ohjeen ovat laatineet SAK ja muut palkansaajien keskusjärjestöt, ammattiliitot, Ihmisoikeusliitto, Näkövammaisten keskusliitto, Seta ja Allianssi.